Розмір плати за навчання (грн/семестр)

Вступ у 2018 навчальному році

 

БАКАЛАВР

 ♦ МАРКЕТИНГ ♦ ПРАВО ♦ КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ♦ ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ ♦ 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ♦

Денна форма

5 992

Заочна форма

3 592

Подвійний диплом (2 спеціальності одночасно)

8 692

Скорочений термін навчання (для випускників технікумів та коледжів) денна форма

6 735

Скорочений термін навчання (для випускників технікумів та коледжів) заочна форма

4 037

 

МАГІСТР

 ♦ МАРКЕТИНГ ПРАВОСИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ♦ 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ ♦ 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Денна форма

7 792

Заочна форма

5 992

Подвійний диплом (2 спеціальності одночасно)

12 392

Друга вища освіта (перекваліфікація на базі іншого бакалавра, спеціаліста, магістра)

7 792

 

АСПІРАНТУРА (підготовка докторів філософії, PhD)

♦ ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

♦​ ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ♦

♦ ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ ♦ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ ♦

З відривом від виробництва

22 592

Без відриву від виробництва

22 592

 

ДОКТОРАНТУРА

♦ ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ ♦

З відривом від виробництва

22 592

 

ВНЗ "Національна академія управління" забезпечує місцями у гуртожитку усіх студентів денної форми навчання! Докладніше про умови та вартість проживання тут
 
Сайт журнала Актуальні проблеми економіки Сайт журнала Юридична наука Сайт журнала Я, Студент