Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Вартість навчання


Розмір плати за навчання (грн/рік)

Вступ у 2023 навчальному році

 

БАКАЛАВР

 ♦ МАРКЕТИНГ ♦ ПРАВО ♦ КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ♦ ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ ♦ 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ♦

Денна форма

26 392

Заочна форма

18 692

Скорочений термін навчання (для випускників технікумів та коледжів) денна форма

26 392

Скорочений термін навчання (для випускників технікумів та коледжів) заочна форма

18 692

МАГІСТР

 ♦ МАРКЕТИНГ ПРАВОСИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ♦ 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ ♦ 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Денна форма

30 792

Заочна форма

30 792

Друга вища освіта (перекваліфікація на базі іншого бакалавра, спеціаліста, магістра)

30 792

 АСПІРАНТУРА (підготовка докторів філософії, PhD)

 

Очна форма/Заочна форма

30 792

ДОКТОРАНТУРА (підготовка докторів наук) 

 

Очна форма/Заочна форма
32 000

 

ВНЗ "Національна академія управління" забезпечує місцями у гуртожитку усіх студентів денної форми навчання! Докладніше про умови та вартість проживання тут