Вартість навчання


Розмір плати за навчання (грн/рік)

Вступ у 2019 навчальному році

 

БАКАЛАВР

 ♦ МАРКЕТИНГ ♦ ПРАВО ♦ КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ♦ ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ ♦ 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ♦

Денна форма

15 992

Заочна форма

8 992

Подвійний диплом (2 спеціальності одночасно)

17 992

Скорочений термін навчання (для випускників технікумів та коледжів) денна форма

15 992

Скорочений термін навчання (для випускників технікумів та коледжів) заочна форма

8 992

МАГІСТР

 ♦ МАРКЕТИНГ ПРАВОСИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ♦ 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ ♦ 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Денна форма

16 992

Заочна форма

14 992

Подвійний диплом (2 спеціальності одночасно)

22 992

Друга вища освіта (перекваліфікація на базі іншого бакалавра, спеціаліста, магістра)

16 992

 

АСПІРАНТУРА (підготовка докторів філософії, PhD)

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

♦​ ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ♦

♦ ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ ♦ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

З відривом від виробництва

22 592

Без відриву від виробництва

22 592

 

ДОКТОРАНТУРА

♦ ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ ♦

З відривом від виробництва

22 592

 

ВНЗ "Національна академія управління" забезпечує місцями у гуртожитку усіх студентів денної форми навчання! Докладніше про умови та вартість проживання тут