Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Вартість навчання


Розмір плати за навчання (грн/рік)

Вступ у 2022 навчальному році

 

БАКАЛАВР

 ♦ МАРКЕТИНГ ♦ ПРАВО ♦ КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ♦ ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ ♦ 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ♦

Денна форма

23 992

Заочна форма

16 992

Скорочений термін навчання (для випускників технікумів та коледжів) денна форма

23 992

Скорочений термін навчання (для випускників технікумів та коледжів) заочна форма

16 992

МАГІСТР

 ♦ МАРКЕТИНГ ПРАВОСИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ♦ 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ ♦ 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Денна форма

24 992

Заочна форма

24 992

Друга вища освіта (перекваліфікація на базі іншого бакалавра, спеціаліста, магістра)

27 992

 

 АСПІРАНТУРА (підготовка докторів філософії, PhD)

 

Очна форма/Заочна форма

27 992

 

ДОКТОРАНТУРА (підготовка докторів наук) 

 

Очна форма/Заочна форма
32 000

 

ВНЗ "Національна академія управління" забезпечує місцями у гуртожитку усіх студентів денної форми навчання! Докладніше про умови та вартість проживання тут