Бібліотека


Бібліотечно-інформаційний центр

Бібліотечно-інформаційний центр - це культурно-освітній та інформаційно-методичний підрозділ Академії, який здійснює бібліотечно-інформаційну роботу щодо забезпечення якісної підготовки фахівців за ліцензованими напрямами (спеціальностями). Бібліотечно-інформаційний центр здійснює діяльність згідно з Положенням про наукову бібліотеку вищого навчального закладу "Національна академія управління".
 
Загальний книжковий фонд бібліотеки налічує на 20.02.2018 р. більше 62 тисяч примірників підручників, посібників і монографій з економічних, правових , гуманітарних, комп'ютерних та інших дисциплін. Щорічно бібліотека передплачує понад 80 вітчизняних та зарубіжних періодичних видань. Бібліотека працює у відповідності із основним завданням бібліотеки – забезпечувати необхідною навчальною літературою на основі навчальних планів та навчальних програм дисциплін. Вивчаючи інформаційні потреби та запити, цілеспрямовано формує фонд навчальної та наукової літератури.
 
Бібліотека комплектується найновішою навчально-методичною літературою видавництв України, а також літературою іноземними мовами.
 
Бібліотека пропонує студентам понад 400 електронних конспектів підручників і навчальних посібників, які користуються найбільшим попитом.
 
В структуру бібліотеки входять: абонемент, читальний зал, відділ бібліографії.
 
Читачам пропонуються послуги: електронний каталог; електронні та друковані варіанти навчальних посібників та підручників; видача в користування ноутбуків (чит. зал), безкоштовний Wi-Fi; електронна доставка документів, консультації по Skype та в телефонному режимі.

Витяг з правил користування науковою бібліотекою ВНЗ «Національна академія управління»:

Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів вищого закладу освіти. Користувачі інших вищих навчальних закладів обслуговуються лише в читальних залах.

Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський (аспірантський) квиток або службове посвідчення (паспорт) дійсне в поточному році. Користувачі інших вищих навчальних закладів подають студентський квиток або посвідчення і обслуговуються, як правило, в читальному залі.

Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому квитку чи в читацькому формулярі.

Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

Книги на наступний семестр видаються після повної ліквідації заборгованості за попередній семестр.Читачів-боржників бібліотека не обслуговує.

Читачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек.

При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, - повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть адміністративну відповідальність,згідно з законодавством України.

Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку.

Працівники Академії, які звільняються, студенти-випускники, студенти, які переводяться до іншого ВНЗ та відчисленні з академії, повинні повністю розрахуватися з бібліотекою, підписати обхідний лист, де зроблені помітки про відсутність заборгованості на всіх бібліотечних пунктах.

Читачі повинні дотримуватись загальних правил поведінки у громадських місцях: приходити до бібліотеки в охайному вигляді, тверезому стані, додержуватись тиші і чистоти у читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки. Користуватися мобільними телефонами не дозволяється.

  • електронний каталог (бібліографічний опис документів, представлених у бібліотеці з 2003 р. по сьогоднішній день. Каталог був організований на базі автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи ІРБІС і містить понад 90 тис. записів. База каталогу постійно поповнюється новими записами. Включає в себе бібліографічні описи вітчизняних і зарубіжних книг, підручників, монографій, періодичних видань з юридичних, економічних, комп'ютерних наук, соціально-політичних дисциплін та ін. Пошук по ЕК можливий за такими параметрами: автор, назва, ключове слово) 
  • монографії та підручники

Абонемент


Сектор абонементу забезпечує бібліотечно-бібліографічне обслуговування навчальною та навчально-методичною літературою всі категорії користувачів: викладачів, аспірантів, здобувачів, магістрів, студентів, слухачів та співробітників академії. А також пропонує дисертації та автореферати (для ознайомлення), надає найповнішу інформацію різноманітної тематики, яка відповідає науковим, навчальним та дослідницьким інтересам читачів. 

Обслуговування веде бібліотекар Кульпанова Ольга Володимирівна.

Дисертації

✓ Зарічна О.В.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-ganuschak-efimenko-zarichna.pdf;
- опонент №2: vidguk-kuksa-zarichna.pdf;
- опонент №3: vidguk-maiolenko-zarichna.pdf.

✓ Баула О.В.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-ivanov-baula.pdf;
- опонент №2: vidguk-haminich-baula.pdf;

✓ Сказко Ю.А.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-dzhuzha.pdf;
- опонент №2: vidguk-kuts.pdf;

✓ Мороз А. О.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk_Vorobey_1.pdf;
- опонент №2: vidguk_vitko_2.pdf;

✓ Ольховенко О.І.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: Vidguk_Myslyvyy.pdf;
- опонент №2: vidguk_Bagirov.pdf;

✓ Гмирін А.А.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk_gmirin_savchenko.pdf;
- опонент №2: vidguk_gmirin_kozluk.pdf;

✓ Лопащук Д.І.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk_lopashchuk_kisilyuk.pdf;
- опонент №2: vidguk_lopashchuk_kuznezov.pdf;

✓ Олійник В.П.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk_oliinik_khryapinskiy.pdf;
- опонент №2: vidguk_oliinik_kurilyk.pdf;

✓ Дутчак С.Р.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk_dutchak_kostenko.pdf;
- опонент №2: vidguk_dutchak_grevtsova.pdf;

✓ Акулова Н.В.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk muzika.pdf;
- опонент №2: vidguk pritula.pdf;

✓ Семенюк Н.М.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-savchenko.pdf;
- опонент №2: vidguk-vitko.pdf;

✓ Овчар П.А.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-nikuforuk.pdf;
- опонент №2: vidguk-koreniuk.pdf;
- опонент №3: vidguk-shtangret.pdf.

✓ Максимюк Г.М.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-ptaschenko.pdf;
- опонент №2: vidguk-scherbak.pdf;

✓ Дмитрієва Н.О.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-pleskach.pdf;
- опонент №2: vidguk-golionko.pdf;

✓ Алішов Г. Н-О.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-alishov-korneev.pdf;
- опонент №2: vidguk-alishov-sagaidak.pdf;

✓ Гончар Л.О.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-gonchar-soloha.pdf;
- опонент №2: vidguk-gonchar-masiuk.pdf;

✓ Васюренко Л.В.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-guzhva.pdf;
- опонент №2: vidguk-duha.pdf;
- опонент №3: vidguk-ulianchenko.pdf.

✓ Шевченко І.Ю.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-dukan-shevchenko.pdf;
- опонент №2: vidguk-mnukh-shevchenko.pdf;
- опонент №3: vidguk-shevchenko-golubka.pdf.

✓ Галасюк В.В.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-safonov.pdf;
- опонент №2: vidguk-panchenko.pdf;
- опонент №3: vidguk-naumov.pdf.

✓ Чуприна Ю.А.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-kolisnuk-chuprina.pdf;
- опонент №2: vidguk-zharinov-chuprina.pdf;
- опонент №3: vidguk-duha-chuprina.pdf.

✓ Кисельов А.В.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-kovalchuk-kiseliov.pdf;
- опонент №2: vidguk-chubukova-kiseliov.pdf;

✓ Біланич Л.В.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-batchenko-bilanuch.pdf;
- опонент №2: vidguk-goncharov-bilanuch.pdf;

✓ Ільченко В.А.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-lukianov-ilchenko.pdf;
- опонент №2: vidguk-podik-ilchenko.pdf;

 

Читальний зал

Читальний зал бібліотеки створює оптимальні умови для отримання необхідної навчальної та наукової інформації за допомогою довідкового апарату та сучасних методик і технологій обслуговування користувачів. Він налічує більше 80 найменувань вітчизняних та зарубіжних періодичних видань. Читачам пропонуються збірники законів, енциклопедії, словники. Працює електронний каталог, який містить майже 90000 бібліографічних описів книг та статей з журналів, що дозволяє здійснювати пошук за назвою, прізвищем авторів, роком видання та ключовими словами. Діє зона Wi-Fi – це сучасна технологія бездротового доступу в Інтернет . Підключиться до мережі можна за допомогою ноутбуків, які видаються в користування студентам (за наявності студентського квитка). 

В залі працює виставка видань Національної академії управління, яка постійно поповнюється новими навчально-методичними посібниками, підручниками, монографіями, збірниками статей,  конференцій.  

Контакти:

Бібліотека знаходиться за адресою:
вул. Ушинського, 15 кімн. 319-320.
Працює з пн по пт з 9.30 до 16.00