Бібліотека


Бібліотечно-інформаційний центр

Бібліотечно-інформаційний центр - це культурно-освітній та інформаційно-методичний підрозділ Академії, який здійснює бібліотечно-інформаційну роботу щодо забезпечення якісної підготовки фахівців за ліцензованими напрямами (спеціальностями). Бібліотечно-інформаційний центр здійснює діяльність згідно з Положенням про наукову бібліотеку вищого навчального закладу "Національна академія управління".
 
Загальний книжковий фонд бібліотеки налічує на 20.02.2018 р. більше 62 тисяч примірників підручників, посібників і монографій з економічних, правових , гуманітарних, комп'ютерних та інших дисциплін. Щорічно бібліотека передплачує понад 80 вітчизняних та зарубіжних періодичних видань. Бібліотека працює у відповідності із основним завданням бібліотеки – забезпечувати необхідною навчальною літературою на основі навчальних планів та навчальних програм дисциплін. Вивчаючи інформаційні потреби та запити, цілеспрямовано формує фонд навчальної та наукової літератури.
 
Бібліотека комплектується найновішою навчально-методичною літературою видавництв України, а також літературою іноземними мовами.
 
Бібліотека пропонує студентам понад 400 електронних конспектів підручників і навчальних посібників, які користуються найбільшим попитом.
 
В структуру бібліотеки входять: абонемент, читальний зал, відділ бібліографії.
 
Читачам пропонуються послуги: електронний каталог; електронні та друковані варіанти навчальних посібників та підручників; видача в користування ноутбуків (чит. зал), безкоштовний Wi-Fi; електронна доставка документів.

Витяг з правил користування науковою бібліотекою ВНЗ «Національна академія управління»:

Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів вищого закладу освіти. Користувачі інших вищих навчальних закладів обслуговуються лише в читальних залах.

Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський (аспірантський) квиток або службове посвідчення (паспорт) дійсне в поточному році. Користувачі інших вищих навчальних закладів подають студентський квиток або посвідчення і обслуговуються, як правило, в читальному залі.

Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому квитку чи в читацькому формулярі.

Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

Книги на наступний семестр видаються після повної ліквідації заборгованості за попередній семестр.Читачів-боржників бібліотека не обслуговує.

Читачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек.

При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, - повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть адміністративну відповідальність,згідно з законодавством України.

Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку.

Працівники Академії, які звільняються, студенти-випускники, студенти, які переводяться до іншого ВНЗ та відчисленні з академії, повинні повністю розрахуватися з бібліотекою, підписати обхідний лист, де зроблені помітки про відсутність заборгованості на всіх бібліотечних пунктах.

Читачі повинні дотримуватись загальних правил поведінки у громадських місцях: приходити до бібліотеки в охайному вигляді, тверезому стані, додержуватись тиші і чистоти у читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки. Користуватися мобільними телефонами не дозволяється.

  • електронний каталог (бібліографічний опис документів, представлених у бібліотеці з 1997 р. по сьогоднішній день. Каталог був організований на базі автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи ІРБІС і містить понад 90 тис. записів. База каталогу постійно поповнюється новими записами. Включає в себе бібліографічні описи вітчизняних і зарубіжних книг, підручників, монографій, періодичних видань з юридичних, економічних, комп'ютерних наук, соціально-політичних дисциплін та ін. Пошук по ЕК можливий за такими параметрами: автор, назва, ключове слово) 
  • монографії та підручники

Абонемент


Сектор абонементу забезпечує бібліотечно-бібліографічне обслуговування навчальною та навчально-методичною літературою всі категорії користувачів: викладачів, аспірантів, здобувачів, магістрів, студентів, слухачів та співробітників академії. А також пропонує дисертації та автореферати (для ознайомлення), надає найповнішу інформацію різноманітної тематики, яка відповідає науковим, навчальним та дослідницьким інтересам читачів. 

Дисертації

✓ Баула О.В.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-ivanov-baula.pdf;
- опонент №2: vidguk-haminich-baula.pdf;

✓ Сказко Ю.А.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-dzhuzha.pdf;
- опонент №2: vidguk-kuts.pdf;

✓ Мороз А. О.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk_Vorobey_1.pdf;
- опонент №2: vidguk_vitko_2.pdf;

✓ Ольховенко О.І.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: Vidguk_Myslyvyy.pdf;
- опонент №2: vidguk_Bagirov.pdf;

✓ Гмирін А.А.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk_gmirin_savchenko.pdf;
- опонент №2: vidguk_gmirin_kozluk.pdf;

✓ Лопащук Д.І.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk_lopashchuk_kisilyuk.pdf;
- опонент №2: vidguk_lopashchuk_kuznezov.pdf;

✓ Олійник В.П.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk_oliinik_khryapinskiy.pdf;
- опонент №2: vidguk_oliinik_kurilyk.pdf;

✓ Дутчак С.Р.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk_dutchak_kostenko.pdf;
- опонент №2: vidguk_dutchak_grevtsova.pdf;

✓ Акулова Н.В.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk muzika.pdf;
- опонент №2: vidguk pritula.pdf;

✓ Семенюк Н.М.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-savchenko.pdf;
- опонент №2: vidguk-vitko.pdf;

✓ Овчар П.А.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-nikuforuk.pdf;
- опонент №2: vidguk-koreniuk.pdf;
- опонент №3: vidguk-shtangret.pdf.

✓ Максимюк Г.М.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-ptaschenko.pdf;
- опонент №2: vidguk-scherbak.pdf;

✓ Гончар Л.О.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-gonchar-soloha.pdf;
- опонент №2: vidguk-gonchar-masiuk.pdf;

✓ Васюренко Л.В.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-guzhva.pdf;
- опонент №2: vidguk-duha.pdf;
- опонент №3: vidguk-ulianchenko.pdf.

✓ Кисельов А.В.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-kovalchuk-kiseliov.pdf;
- опонент №2: vidguk-chubukova-kiseliov.pdf;

✓ Ільченко В.А.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-lukianov-ilchenko.pdf;
- опонент №2: vidguk-podik-ilchenko.pdf;

✓ Павлов В.В.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: vidguk-dykha-pavlov.pdf;
- опонент №2: vidguk-alkem-pavlov.pdf;
- опонент №3: vidguk-amosh-pavlov.pdf.

✓ Мастило А.Я.
Дисертація;
Автореферат;
Відгуки:
- опонент №1: dykha.pdf;
- опонент №2: koreniuk.pdf;


 

Читальний зал

Читальний зал бібліотеки створює оптимальні умови для отримання необхідної навчальної та наукової інформації за допомогою довідкового апарату та сучасних методик і технологій обслуговування користувачів. Він налічує більше 80 найменувань вітчизняних та зарубіжних періодичних видань. Читачам пропонуються збірники законів, енциклопедії, словники. Діє зона Wi-Fi – це сучасна технологія бездротового доступу в Інтернет . Підключиться до мережі можна за допомогою ноутбуків, які видаються в користування студентам (за наявності студентського квитка). 

В залі працює виставка видань Національної академії управління, яка постійно поповнюється новими навчально-методичними посібниками, підручниками, монографіями, збірниками статей,  конференцій.  

Контакти:

Бібліотека знаходиться за адресою:
вул. Ушинського, 15 кімн. 319-320.
Працює з пн по пт з 9.30 до 16.00