Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Перелік освітніх програм для вступу


Перелік освітніх програм (ОП) за рівнями вищої освіти

з розподілом ліцензованого обсягу за формами здобуття освіти,

за якими здійснюється набір  у 2021 році

 

Перший (бакалаврський) рівень

 

№ з/п

Назва освітньої програми

Галузь знань

Код та назва спеціальності

Ліцензований обсяг***                      за формами здобуття освіти, осіб (на рік)

очна (денна)

заочна

1.

Облік і оподаткування **

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

45

45

2.

Фінанси, банківська справа та страхуавння **

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхуавння

60

60

3.

Маркетинг **

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

60

60

4.

Право **

08 Право

081 Право ****

100

50

5.

Комп’ютерні науки *

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

45

45

6.

Міжнародні економічні відносини **

29 Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

45

45

* ОП акредитована

** планова акредитація в поточному році

*** У разі потреби, перерозподіл ліцензованого обсягу може корегуватися у встановленому порядку

**** Спеціальності, пов’язані з доступом до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання

 

Другий (магістерський) рівень

 

№ з/п

Назва освітньої програми

Галузь знань

Код та назва спеціальності

Ліцензований обсяг***                      за формами здобуття освіти, осіб (на рік)

очна (денна)

заочна

1.

Облік і оподаткування **

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

20

40

2.

Фінанси, банківська справа та страхуавння **

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхуавння

20

40

3.

Маркетинг **

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

20

40

4.

Право **

08 Право

081 Право ****

50

50

5.

Системний аналіз *

12 Інформаційні технології

124 Системний аналіз

20

40

6. 

Міжнародні економічні відносини **

29 Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

20

40

* ОП акредитована

** планова акредитація в поточному році

*** У разі потреби, перерозподіл ліцензованого обсягу може корегуватися у встановленому порядку

**** Спеціальності, пов’язані з доступом до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання

 

Третій (освітньо-науковий) рівень

 

№ з/п

Назва освітньої програми

Галузь знань

Код та назва спеціальності

Ліцензований обсяг***                      за формами здобуття освіти, осіб (на рік)

очна (денна)

заочна

1.

Економіка **

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

10

10

2.

Право **

08 Право

081 Право ****

10

10

* ОП акредитована

** планова акредитація в поточному році

*** У разі потреби, перерозподіл ліцензованого обсягу може корегуватися у встановленому порядку

**** Спеціальності, пов’язані з доступом до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання