Аспірантура


Аспірантура – це самостійна форма отримання освіти, мета якої навчитися займатися науковою роботою. Аспірант повинен сам визначити науковий напрям, який його цікавить (або просто актуальний), вибрати тему дослідження, вивчити літературу, пов’язану з нею, організувати експеримент, отримати та обробити дані, порівняти свої результати з вже наявними в науці і зробити висновки.

Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.
 
З липня 2016 року в Україні запроваджений третій рівень вищої освіти (на основі ступеня магістра) – науковий ступінь доктора філософії (PhD). 
 
В аспірантурі ВНЗ «Національна академія управління» можна отримати ступінь доктора філософії (PhD) за спеціальностями:
•    051 Економіка. Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки 
•    081 Право. Галузь знань – 08 Право
 
Форми навчання: очна та заочна
 
Тривалість навчання в аспірантурі  – до 4 років. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми становить 40 кредитів ECTS. Тривалість освітньої складової – 2 роки. Обсяг наукової складової освітньо-наукової програми становить 200 кредитів ECTS. 
До вступу на конкурсних засадах приймаються особи, які отримали повну вищу освіту (диплом магістра або спеціаліста).
 
Необхідні документи для вступу:
  • заява на ім’я ректора,
  • особовий листок з обліку кадрів,
  • диплом про повну вищу освіту та додаток до нього (копії),
  • бакалаврський диплом та додаток до нього (за наявності, копії),
  • медична довідка (форма 086-у),
  • паспорт та ідентифікаційний код (копії),
  • список опублікованих наукових праць та винаходів (за наявності),
  • трудова книжка (копія);
  • 4 фотографії 3х4
 
Завідувач відділу аспірантури Костинець Юлія Володимирівна. 
 
Детальну інформація щодо термінів вступу та змісту підготовки можна отримати за адресою:
м. Київ,вул. Ушинського, 15, к. 212 (2 поверх),
тел. (044) 242-10-85, провідний спеціаліст відділу аспірантури Судзіловська Валентина Євгенівна
e-mail: aspirant@nam.kiev.ua