• Головна
 • Наукова діяльність
 • Аспірантура

Аспірантура це самостійна форма отримання освіти, мета якої навчитися займатися науковою роботою. Аспірант повинен сам визначити науковий напрям, який його цікавить (або просто актуальний), вибрати тему дослідження, вивчити літературу, пов’язану з нею, організувати експеримент, отримати та обробити дані, порівняти свої результати з вже наявними в науці і зробити висновки.

Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.
 
З липня 2016 року в Україні запроваджений третій рівень вищої освіти (на основі ступеня магістра) – науковий ступінь доктора філософії (PhD). 
 
В аспірантурі ВНЗ «Національна академія управління» можна отримати ступінь доктора філософії (PhD) за спеціальностями:
•    051 Економіка. Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки 
•    081 Право. Галузь знань – 08 Право
 
Форми навчання: очна та заочна
 
Тривалість навчання в аспірантурі  – до 4 років. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми становить 40 кредитів ECTS. Тривалість освітньої складової – 2 роки. Обсяг наукової складової освітньо-наукової програми становить 200 кредитів ECTS. 
До вступу на конкурсних засадах приймаються особи, які отримали повну вищу освіту (диплом магістра або спеціаліста).
 
Необхідні документи для вступу:
 • заява на ім’я ректора,
 • особовий листок з обліку кадрів,
 • диплом про повну вищу освіту та додаток до нього (копії),
 • бакалаврський диплом та додаток до нього (за наявності, копії),
 • медична довідка (форма 086-у),
 • паспорт та ідентифікаційний код (копії) ,
 • список опублікованих наукових праць та винаходів (за наявності),
 • трудова книжка (копія);
 • 4 фотографії 3х4
Завідувач відділу аспірантури Костинець Юлія Володимирівна. 
 
Детальну інформація щодо термінів вступу та змісту підготовки можна отримати за адресою:
м. Київ,вул. Ушинського, 15, к. 212 (2 поверх),
тел. (044)  242-10-85, провідний спеціаліст відділу аспірантури Судзіловська Валентина Євгенівна
e-mail: aspirant@nam.kiev.ua 

 

Сайт журнала Актуальні проблеми економіки Сайт журнала Юридична наука Сайт журнала Я, Студент