Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Аспірантура


Аспірантура (лат. aspirans — той, хто прагне чогось, домагається) — форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. Аспірант сам визначає цікавий для себе та актуальний науковий напрям, обирає тему дослідження, вивчає відповідну літературу, консультується зі своїм науковим керівником, організує експеримент, отримує та обробляє дані, порівнює свої результати з вже наявними в науці і робить відповідні висновки. Після закінчення навчання в аспірантурі аспірант може подати на захист виконану дисертацію. 

З липня 2016 року в Україні запроваджений третій рівень вищої освіти (на основі ступеня магістра) – науковий ступінь доктора філософії (PhD). 
 

В аспірантурі ВНЗ «Національна академія управління» можна отримати ступінь доктора філософії (PhD) за спеціальностями:

 
•    051 Економіка. Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки 
•    081 Право. Галузь знань – 08 Право
 
Форми навчання: очна та заочна
 
Тривалість навчання в аспірантурі  – до 4 років. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми становить 40 кредитів ECTS. Тривалість освітньої складової – 2 роки. Обсяг наукової складової освітньо-наукової програми становить 200 кредитів ECTS. 
До вступу на конкурсних засадах приймаються особи, які отримали повну вищу освіту (диплом магістра або спеціаліста).
 

Необхідні документи для вступу:

  • заява на ім’я ректора
  • диплом про повну вищу освіту та додаток до нього (копії)
  • бакалаврський диплом та додаток до нього (за наявності, копії)
  • паспорт та ідентифікаційний код (копії)
  • список опублікованих наукових праць та винаходів (за наявності)
  • трудова книжка (копія)
  • 4 фотографії 3х4

 

Дати проведення вступних випробувань на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти у 2022 році:

 

Додаткове вступне випробування – 17.08.2022 р.

Вступний іспит з англійської мови – 19.08.2022 р.

Вступний іспит зі спеціальності (фаховий іспит) – 19.08.2022 р.

Презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – 22.08.2022 р.

 
 
Детальну інформація щодо термінів вступу та змісту підготовки можна отримати за адресою:
 
м. Київ, вул. Ушинського, 15, к. 212 (2 поверх),
 e-mail: aspirant@nam.kiev.ua
провідний спеціаліст відділу аспірантури Судзіловська Валентина Євгенівна
 
 
або зателефонувавши до приймальної комісії Академії:
(068) 242 24 46
(093) 242 24 46