Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Правила прийому


Правила прийому до Вищого навчального закладу "Національна академія управління" у 2021 році

  • Правила прийому 2021
  • Додаток 1. Перелік освітніх ступенів, спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
  • Додаток 2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти
  • Додаток 3. Перелік спеціальностей (освітніх програм), вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання, на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра
  • Додаток 4. Перелік спеціальностей (освітніх програм), вступних випробувань для прийому на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання, на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю
  • Додаток 5. Перелік спеціальностей (освітніх програм) та вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)
  • Додаток 6. Перелік спеціальностей (освітніх програм) та вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за іншою спеціальністю (друга вища освіта)
  • Додаток 7. Таблиця  переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200
  • Додаток 8. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Вищого навчального закладу «Національна академія управління» в 2021 році
  • Додаток 9. Правила прийому до аспірантури Вищого навчального закладу «Національна академія управління»

 

Положення про Приймальну комісію ВНЗ "Національна академія управління"

Програми фахових вступних випробувань бакалавр


Переглянути розмір плати за навчання

ВНЗ "Національна академія управління" забезпечує місцями у гуртожитку усіх студентів денної форми навчання! Докладніше про умови проживання тут.