• Головна
 • Наукова діяльність
 • Спецрада Д 26.889.01

Спеціалізована вчена рада Д 26.889.01

повідомляє про проведення засідання

 

22 листопада 2018 року

Зал засідань                                                                                                                     12.00

 

Прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук:

 

Проскуріна Марія Олегівна, доцент кафедри мистецтв ПВНЗ «Київський університет культури»

Назва дисертації – «Державна політика економічного розвитку культурної індустрії»

Науковий консультант – Єрохін Сергій Аркадійович, доктор економічних наук, професор, ректор (Вищий навчальний заклад «Національна академія управління», м. Київ)

Офіційний опонент – Гужва Ігор Юрійович, доктор економічних наук, заступник директора Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки (м. Київ)

Офіційний опонент – Кукса Ігор Миколайович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів і економічної кібернетики, Луганський національний аграрний університет (м. Харків)

Офіційний опонент – Солоха Дмитро Володимирович, доктор економічних наук, доцент, декан факультету економіки, Донецький державний університет управління            (м. Маріуполь)

        

Зал засідань                                                                                                                     16.00

 

Прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук:

Сібекіна Анна Юріївна, менеджер із зв`язків з громадськістю АТ «Рено Україна»

Назва дисертації – «Державне регулювання інтеграцією зовнішньоторговельного сектору України до ЄС»

Науковий керівник – Гужва Ігор Юрійович, доктор економічних наук, перший заступник директора Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки

Офіційний опонент – Лютак Олена Миколаївна, доктор економічних наук, доцент професор кафедри міжнародних економічних відносин, Луцький національний технічний університет (м. Луцьк)

Офіційний опонент – Зубрицький Артур Ігорович, кандидат економічних наук, провідний економіст відділу аналізу зовнішнього сектору, Департамент монетарної політики та економічного аналізу, Національний банк України (м. Київ)

У Національній академії управління функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.889.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» строком до 31 грудня 2019 року (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 996). За час роботи спеціалізованої вченої ради у ВНЗ «Національна академія управління» було захищено 14 докторських та 24 кандидатських дисертацій.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Cпеціалізована вчена рада Д 26.889.01,

ВНЗ «Національна академія управління»

03151, м.Київ,

вул. Ушинського, 15

Тел. (050) 763 34 13

Е-mail:shkirka2002@ukr.net

 

Наказ МОН «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року»

Паспорт спеціальності 08.00.01

Паспорт спеціальності 08.00.03

Вимоги до оформлення дисертацій

Наказ МОН «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач

 

Голова спеціалізованої вченої ради — Єрмошенко Микола Миколайович, д.е.н., проф., проректор з наукової роботи, завідувач кафедри маркетингу, управління та економіки підприємства ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03
Заступник голови спеціалізованої вченої ради — Штулер Ірина Юріївна, д.е.н., завідувач кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03. 
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради — Штань Марина Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.
 
Члени ради:
 1. Голубка Степан Михайлович, д.е.н., доцент, доцент кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;
 2. Гончаров Юрій Вікторович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 08.00.03;
 3. Диха Марія Василівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.03;
 4. Єрохін Сергій Аркадійович, д.е.н., професор, ректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;
 5. Ковальчук Трохим Тихонович, д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 08.00.01;
 6. Кукса Ігор Миколайович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Луганський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.03;
 7. Лопатін Олексій Костянтинович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;
 8. Лук’янов Володимир Сергійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;
 9. Матвійчук Валерій Костянтинович, д.ю.н., професор, перший проректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;
 10. Пахомов Сергій Юрійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;
 11. Черняк Володимир Кирилович, д.е.н., професор, народний депутат України I-IV скликань, спеціальність 08.00.01;
 12. Шевчук Василь Якович, д.е.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.
 

 

 

Сайт журнала Актуальні проблеми економіки Сайт журнала Юридична наука Сайт журнала Я, Студент