Спецрада Д 26.889.01


У Національній академії управління функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.889.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» господарством» на термін до 31 грудня 2020 року (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 № 387). За час роботи спеціалізованої вченої ради у ВНЗ «Національна академія управління» (з 2011 року) було захищено 26 докторських та 48 кандидатських дисертацій. Примірники дисертацій, автореферати та відгуки до них в електронному вигляді можна переглянути за посиланням тут.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Cпеціалізована вчена рада Д 26.889.01,

ВНЗ «Національна академія управління»

03151, м.Київ,

вул. Ушинського, 15

Тел. (050) 763 34 13

Е-mail:shkirka2002@ukr.net

 

Наказ МОН від 04.03.2020 № 387 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства  щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 лютого 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1643»

Паспорт спеціальності 08.00.01

Паспорт спеціальності 08.00.03

Вимоги до оформлення дисертацій

Наказ МОН «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач

 

Голова спеціалізованої вченої ради — Єрмошенко Микола Миколайович, д.е.н., проф., завідувач кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.
Заступник голови спеціалізованої вченої ради — Штулер Ірина Юріївна, д.е.н., проректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради — Штань Марина Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03. 
 
Члени ради:

1. Баранівський Василь Федорович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;

2. Голубка Степан Михайлович, д.е.н., професор, радник члена Рахункової палати, спеціальність 08.00.01;

3. Гончаров Юрій Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Демʼянчука,
спеціальність 08.00.03;

4. Диха Марія Василівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.03;

5. Єрохін Сергій Аркадійович, д.е.н., професор, ректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;

6. Ковальчук Трохим Тихонович, д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 08.00.01;

7. Кукса Ігор Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Луганський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.03;

8. Лопатін Олексій Костянтинович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;

9. Лук’янов Володимир Сергійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

10. Паризький Ігор Володимирович, д.е.н., проректор зі стратегічного розвитку, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

11. Черняк Володимир Кирилович, д.е.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;

12. Шевчук Василь Якович, д.е.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.