Спецрада Д 26.889.01


Спеціалізована вчена рада Д 26.889.01

повідомляє про проведення засідання

6 червня 2019 року

Зал засідань                                                                                                                                                 12.00

 

Прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Дмитрієва Наталія Олександрівна

Назва дисертації – «Концептуальні засади розвитку електронної торгівлі в національній економіці»

Науковий керівник – Поліванов Володимир Єгорович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

Офіційний опонент – Плескач Валентина Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри прикладних інформаційних систем, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Офіційний опонент – Голіонко Наталія Григорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри стратегії бізнесу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

 

 

27 червня 2019 року

Зал засідань                                                                                                                                               13.00

 

Прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Алішов Гамід Надір-огли

Назва дисертації – «Державне регулювання діяльністю транснаціональних компаній в процесі розвитку національної економіки (на прикладі виробництва продуктів харчування)»

Науковий керівник – Єрмошенко Микола Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, економіки, управління та адміністрування (ВНЗ «Національна академія управління»)

Офіційний опонент – Корнєєв Максим Валерійович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро)

Офіційний опонент – Сагайдак Михайло Петрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (м.Київ)

 

Зал засідань                                                                                                                                                 16.00

 

Прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Гончар Лілія Олександрівна

Назва дисертації – «Формування державної стратегії управління змінами у сфері послуг»

Науковий керівник – Батченко Людмила Вікторівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв (м. Київ)

Офіційний опонент – Солоха Дмитро Володимирович, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

Офіційний опонент – Масюк Юлія Олегівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму, Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів).

 

У Національній академії управління функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.889.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» строком до 31 грудня 2019 року (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 996). За час роботи спеціалізованої вченої ради у ВНЗ «Національна академія управління» було захищено 14 докторських та 24 кандидатських дисертацій.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Cпеціалізована вчена рада Д 26.889.01,

ВНЗ «Національна академія управління»

03151, м.Київ,

вул. Ушинського, 15

Тел. (050) 763 34 13

Е-mail:shkirka2002@ukr.net

 

Наказ МОН «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року»

Паспорт спеціальності 08.00.01

Паспорт спеціальності 08.00.03

Вимоги до оформлення дисертацій

Наказ МОН «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач

 

Голова спеціалізованої вченої ради — Єрмошенко Микола Миколайович, д.е.н., проф., проректор з наукової роботи, завідувач кафедри маркетингу, управління та економіки підприємства ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03
Заступник голови спеціалізованої вченої ради — Штулер Ірина Юріївна, д.е.н., завідувач кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03. 
Т.в.о. Вченого секретаря спеціалізованої вченої ради — Матвійчук Валерій Костянтинович, д.ю.н., професор ВНЗ «Національна академія управління». 
 
Члени ради:
 1. Голубка Степан Михайлович, д.е.н., доцент, доцент кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;
 2. Гончаров Юрій Вікторович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 08.00.03;
 3. Диха Марія Василівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.03;
 4. Єрохін Сергій Аркадійович, д.е.н., професор, ректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;
 5. Ковальчук Трохим Тихонович, д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 08.00.01;
 6. Кукса Ігор Миколайович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Луганський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.03;
 7. Лопатін Олексій Костянтинович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;
 8. Лук’янов Володимир Сергійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;
 9. Матвійчук Валерій Костянтинович, д.ю.н., професор, перший проректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;
 10. Пахомов Сергій Юрійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;
 11. Черняк Володимир Кирилович, д.е.н., професор, народний депутат України I-IV скликань, спеціальність 08.00.01;
 12. Шевчук Василь Якович, д.е.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.
 13. Штань Марина Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та фундаментальних дисциплін ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.