Спецрада Д 26.889.01


Спеціалізована вчена рада Д 26.889.01

повідомляє про проведення засідання

 

 

5 вересня 2019 року

                                                                                                                                        

Зал засідань, 13.00

 

Прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Васюренко Лариса Валентинівна

Назва дисертації – «Механізм державного регулювання організацією оплати праці в умовах глобалізації»

Науковий консультант – Кукса Ігор Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, оподаткування та інформаційних технологій, Луганський національний аграрний університет (м. Харків)

Офіційний опонент – Ульянченко Олександр Вікторович, доктор економічних наук, професор, ректор, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва (м. Харків)

Офіційний опонент – Гужва Ігор Юрійович, доктор економічних наук, заступник директора, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки (м. Київ)

Офіційний опонент – Диха Марія Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства і підприємництва, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький)

 

 

У Національній академії управління функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.889.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» строком до 31 грудня 2019 року (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 996). За час роботи спеціалізованої вченої ради у ВНЗ «Національна академія управління» було захищено 14 докторських та 24 кандидатських дисертацій.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Cпеціалізована вчена рада Д 26.889.01,

ВНЗ «Національна академія управління»

03151, м.Київ,

вул. Ушинського, 15

Тел. (050) 763 34 13

Е-mail:shkirka2002@ukr.net

 

Наказ МОН «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року»

Паспорт спеціальності 08.00.01

Паспорт спеціальності 08.00.03

Вимоги до оформлення дисертацій

Наказ МОН «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач

 

Голова спеціалізованої вченої ради — Єрмошенко Микола Миколайович, д.е.н., проф., проректор з наукової роботи, завідувач кафедри маркетингу, управління та економіки підприємства ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03
Заступник голови спеціалізованої вченої ради — Штулер Ірина Юріївна, д.е.н., завідувач кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03. 
Т.в.о. Вченого секретаря спеціалізованої вченої ради — Матвійчук Валерій Костянтинович, д.ю.н., професор ВНЗ «Національна академія управління». 
 
Члени ради:
 1. Голубка Степан Михайлович, д.е.н., доцент, доцент кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;
 2. Гончаров Юрій Вікторович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 08.00.03;
 3. Диха Марія Василівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.03;
 4. Єрохін Сергій Аркадійович, д.е.н., професор, ректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;
 5. Ковальчук Трохим Тихонович, д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 08.00.01;
 6. Кукса Ігор Миколайович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Луганський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.03;
 7. Лопатін Олексій Костянтинович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;
 8. Лук’янов Володимир Сергійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;
 9. Матвійчук Валерій Костянтинович, д.ю.н., професор, перший проректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;
 10. Пахомов Сергій Юрійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;
 11. Черняк Володимир Кирилович, д.е.н., професор, народний депутат України I-IV скликань, спеціальність 08.00.01;
 12. Шевчук Василь Якович, д.е.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.
 13. Штань Марина Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та фундаментальних дисциплін ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.