Спецрада Д 26.889.01


Спеціалізована вчена рада Д 26.889.01
повідомляє про проведення засідання

 

 

24 травня 2019 року

Зал засідань                                                                                                                     12.00

 

Прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача Овчар Петро Андрійович

Назва дисертації – «Регулювання розвитком автотранспортної галузі в умовах трансформації національної економіки»

Науковий консультант – Голубка Степан Михайлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін ВНЗ «Національна академія управління» (м. Київ)

Офіційний опонент – Коренюк Петро Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування, Дніпровський державний технічний університет (м. Дніпро)

Офіційний опонент – Никифорук Олена Ігорівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу виробничої інфраструктури, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» Національної академії наук України (м. Київ)

Офіційний опонент – Штангрет Андрій Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку та оподаткування, Українська академія друкарства (м. Львів)

 

Зал засідань                                                                                                                     15.30

 

Прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Максимюк Ганна Миколаївна

Назва дисертації – «Організаційно-економічні важелі рейтингування трудового потенціалу в національній економіці»

Науковий керівник – Дмитрієв Ілля Андрійович, доктор економічних наук, професор, декан факультету управління та бізнесу (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)

Офіційний опонент – Щербак Валерія Геннадіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та бізнесу (Київський національний університет технологій та дизайну)

Офіційний опонент – Птащенко Олена Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та маркетингу (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця)

 

У Національній академії управління функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.889.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» строком до 31 грудня 2019 року (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 996). За час роботи спеціалізованої вченої ради у ВНЗ «Національна академія управління» було захищено 14 докторських та 24 кандидатських дисертацій.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Cпеціалізована вчена рада Д 26.889.01,

ВНЗ «Національна академія управління»

03151, м.Київ,

вул. Ушинського, 15

Тел. (050) 763 34 13

Е-mail:shkirka2002@ukr.net

 

Наказ МОН «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року»

Паспорт спеціальності 08.00.01

Паспорт спеціальності 08.00.03

Вимоги до оформлення дисертацій

Наказ МОН «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач

 

Голова спеціалізованої вченої ради — Єрмошенко Микола Миколайович, д.е.н., проф., проректор з наукової роботи, завідувач кафедри маркетингу, управління та економіки підприємства ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03
Заступник голови спеціалізованої вченої ради — Штулер Ірина Юріївна, д.е.н., завідувач кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03. 
Т.в.о. Вченого секретаря спеціалізованої вченої ради — Матвійчук Валерій Костянтинович, д.ю.н., професор ВНЗ «Національна академія управління». 
 
Члени ради:
 1. Голубка Степан Михайлович, д.е.н., доцент, доцент кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;
 2. Гончаров Юрій Вікторович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 08.00.03;
 3. Диха Марія Василівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.03;
 4. Єрохін Сергій Аркадійович, д.е.н., професор, ректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;
 5. Ковальчук Трохим Тихонович, д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 08.00.01;
 6. Кукса Ігор Миколайович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Луганський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.03;
 7. Лопатін Олексій Костянтинович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;
 8. Лук’янов Володимир Сергійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;
 9. Матвійчук Валерій Костянтинович, д.ю.н., професор, перший проректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;
 10. Пахомов Сергій Юрійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;
 11. Черняк Володимир Кирилович, д.е.н., професор, народний депутат України I-IV скликань, спеціальність 08.00.01;
 12. Шевчук Василь Якович, д.е.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.
 13. Штань Марина Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та фундаментальних дисциплін ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.