Спецрада Д 26.889.01


Спеціалізована вчена рада Д 26.889.01

повідомляє про проведення засідання

 

 

26 грудня 2019 року

Прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук:

 

Зал засідань                                                                                                                      12.00

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача Чуприна Юрій Анатолійович

Назва дисертації – «Державне регулювання організацією територіальних кластерів на основі державного-приватного партнерства»

Науковий консультант – Куліков Петро Мусійович, доктор економічних наук, професор, в.о. ректора, Київський національний університет будівництва і архітектури (м. Київ)

Офіційний опонент – Диха Марія Василівна, докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри економіки підприємства і підприємництва, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький)

Офіційний опонент – Колісник Галина Миколаївна, докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри обліку та аудиту, Ужгородський національний університет (м. Ужгород)

Офіційний опонент – Жарінова Алла Георгіївна, докторка економічних наук, доцентка, в.о. директорки, Державна науково-технічна бібліотека України  (м. Київ)

 

Прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук:

Зал засідань                                                                                                                         16.00

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Кисельов Андрій Васильович

Назва дисертації – «Державне регулювання інноваційним розвитком ринку банківських послуг в Україні»

Науковий керівник – Єрмошенко Микола Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, економіки, управління та адміністрування (ВНЗ «Національна академія управління»)

Офіційний опонент – Ковальчук Трохим Тихонович, доктор економічних наук, професор, заступник Голови Наглядової ради АТ АКБ «АРКАДА» (м. Київ)

Офіційний опонент – Чубукова Ольга Юріївна, докторка економічних наук, завідувачка кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ)

 

                                                                                                                                          27 грудня 2019 року                                                                                                                                        

Прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук:

 

Зал засідань                                                                                                                      12.00

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Біланич Людмила Віталіївна

Назва дисертації – «Державне регулювання соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу».

Науковий керівник: Голубка Олександра Яношівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва, ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Офіційний опонент -  Батченко Людмила Вікторівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв;

Офіційний опонент -  Гончаров Юрій Вікторович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет  імені академіка Степана Дем'янчука»

 

Прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук:

Зал засідань                                                                                                                      16.00

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Ільченко Віктор Анатолійович

Назва дисертації – «Державні засади запобігання та протидії мережевому тероризму в економіці України»

Науковий керівник – Штулер Ірина Юріївна, докторка економічних наук, професорка, проректорка з наукової роботи, ВНЗ «Національна академія управління» (м. Київ)

Офіційний опонент – Лук’янов Володимир Сергійович, доктор економічних наук, доцент, директор адміністративного департаменту, Міністерство закордонних справ України (м. Київ)

Офіційний опонент – Подік Іванна Іванівна, кандидатка економічних наук, завідувачка відділу розвитку податкового та митного аудиту, Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України (м.Ірпінь)

 

 

 

У Національній академії управління функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.889.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» строком до 31 грудня 2019 року (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 996). За час роботи спеціалізованої вченої ради у ВНЗ «Національна академія управління» було захищено 14 докторських та 24 кандидатських дисертацій. Примірники дисертацій, автореферати та відгуки до них в електронному вигляді можна переглянути за посиланням тут.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Cпеціалізована вчена рада Д 26.889.01,

ВНЗ «Національна академія управління»

03151, м.Київ,

вул. Ушинського, 15

Тел. (050) 763 34 13

Е-mail:shkirka2002@ukr.net

 

Наказ МОН «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року»

Паспорт спеціальності 08.00.01

Паспорт спеціальності 08.00.03

Вимоги до оформлення дисертацій

Наказ МОН «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач

 

Голова спеціалізованої вченої ради — Єрмошенко Микола Миколайович, д.е.н., проф., проректор з наукової роботи, завідувач кафедри маркетингу, управління та економіки підприємства ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03
Заступник голови спеціалізованої вченої ради — Штулер Ірина Юріївна, д.е.н., завідувач кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03. 
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради — Штань Марина Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03. 
 
Члени ради:
 1. Голубка Степан Михайлович, д.е.н., доцент, доцент кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;
 2. Гончаров Юрій Вікторович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 08.00.03;
 3. Диха Марія Василівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.03;
 4. Єрохін Сергій Аркадійович, д.е.н., професор, ректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;
 5. Ковальчук Трохим Тихонович, д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 08.00.01;
 6. Кукса Ігор Миколайович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Луганський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.03;
 7. Лопатін Олексій Костянтинович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;
 8. Лук’янов Володимир Сергійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;
 9. Матвійчук Валерій Костянтинович, д.ю.н., професор, перший проректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;
 10. Пахомов Сергій Юрійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;
 11. Черняк Володимир Кирилович, д.е.н., професор, народний депутат України I-IV скликань, спеціальність 08.00.01;
 12. Шевчук Василь Якович, д.е.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.