Спецрада Д 26.889.01


Порядок денний 

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.889.01

21 липня 2020 року

 

Зал засідань                                                                                                                     11.00

 

Прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук:

 

Павлов Владислав Владиславович, генеральний директор, АФ ТОВ Консалтінг Лтд 

Назва дисертації – «Стратегічні вектори розвитку національної економіки на інноваційних засадах»

Науковий консультант – Гончаров Юрій Вікторович, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України,  завідувач кафедри менеджменту ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет  імені академіка Степана Дем'янчука».

Офіційний опонент – Амоша Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, директор, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України.

Офіційний опонент – Алькема Віктор Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК».

Офіційний опонент – Диха Марія Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства і підприємництва, Хмельницький національний університет.

 

 

Зал засідань                                                                                                                     14.00

 

Прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

 

Мастило Андрій Ярославович, помічник-консультант народного депутата України, Апарат Верховної Ради України. 

Назва дисертації – «Державне регулювання економічним розвитком ринку інтелектуальної власності»

Науковий консультант Єрохін Сергій Аркадійович, доктор економічних наук, професор, ректор ВНЗ «Національна академія управління».

Офіційний опонент – Диха Марія Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства і підприємництва, Хмельницький національний університет.

Офіційний опонент – Коренюк Петро Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування, Дніпровський державний технічний університет.

 

У Національній академії управління функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.889.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» господарством» на термін до 31 грудня 2020 року (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 № 387). За час роботи спеціалізованої вченої ради у ВНЗ «Національна академія управління» (з 2011 року) було захищено 26 докторських та 48 кандидатських дисертацій. Примірники дисертацій, автореферати та відгуки до них в електронному вигляді можна переглянути за посиланням тут.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Cпеціалізована вчена рада Д 26.889.01,

ВНЗ «Національна академія управління»

03151, м.Київ,

вул. Ушинського, 15

Тел. (050) 763 34 13

Е-mail:shkirka2002@ukr.net

 

Наказ МОН від 04.03.2020 № 387 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства  щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 лютого 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1643»

Паспорт спеціальності 08.00.01

Паспорт спеціальності 08.00.03

Вимоги до оформлення дисертацій

Наказ МОН «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач

 

Голова спеціалізованої вченої ради — Єрмошенко Микола Миколайович, д.е.н., проф., завідувач кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.
Заступник голови спеціалізованої вченої ради — Штулер Ірина Юріївна, д.е.н., проректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради — Штань Марина Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03. 
 
Члени ради:

1. Баранівський Василь Федорович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;

2. Голубка Степан Михайлович, д.е.н., професор, радник члена Рахункової палати, спеціальність 08.00.01;

3. Гончаров Юрій Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Демʼянчука,
спеціальність 08.00.03;

4. Диха Марія Василівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.03;

5. Єрохін Сергій Аркадійович, д.е.н., професор, ректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;

6. Ковальчук Трохим Тихонович, д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 08.00.01;

7. Кукса Ігор Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Луганський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.03;

8. Лопатін Олексій Костянтинович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;

9. Лук’янов Володимир Сергійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

10. Паризький Ігор Володимирович, д.е.н., проректор зі стратегічного розвитку, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

11. Черняк Володимир Кирилович, д.е.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.01;

12. Шевчук Василь Якович, д.е.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.