Спецрада К 26.889.02


Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук, яке відбудеться за адресою: Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»

у Спеціалізованої вченій раді – К 26.889.02

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувачаСеменюк Назарій Миколайович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права, Вищий навчальний заклад «Національна академія управління».

Назва дисертації – «Час вчинення злочину за кримінальним правом України (доктринальний, законодавчий та практичний аспекти)».

Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Шифр спеціалізованої ради – К 26.889.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Вищий навчальний заклад «Національна академія управління» (03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15, тел. (044) 242-24-64)

Науковий керівник Матвійчук Валерій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України (ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ)

Офіційний опонент Савченко Андрій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри кримінального права (Національна академія внутрішніх справ, м. Київ).

Офіційний опонент Вітко Олександр Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського та транспортного права (Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ).

 

Уч. секретар спеціалізованої

вченої ради К 26.889.02                                                                 І.О. Харь

 

У ЗВО «Національній академії управління» функціонує 
Спеціалізована вчена рада К 26.889.02 з правом прийняття до розгляду
та проведення захисту дисертацій на
 здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» строком до 31 грудня 2020 року (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 № 1714).

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Cпеціалізована вчена рада К 26.889.02,

ВНЗ «Національна академія управління»

03151, м. Київ,

вул. Ушинського, 15

Тел. (044) 242-10-84

Е-mail: k_26.889.02@ukr.net

 

Голова спеціалізованої вченої ради — Матвійчук Валерій Костянтинович, д.ю.н., професор, перший проректор, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради — Гіда Євген Олександрович, д.ю.н., професор, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради — Харь Інна Олексіївна, к.ю.н., доцент, заступник завідувача кафедри, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08.

 

Наказ МОН «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 року»

Паспорт спеціальності 12.00.08

Вимоги до оформлення дисертацій

Наказ МОН «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач

 

Члени ради:

1. Голова спеціалізованої вченої ради — Матвійчук Валерій Костянтинович, д.ю.н., професор, перший проректор, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08.

2. Заступник голови спеціалізованої вченої ради — Гіда Євген Олександрович, д.ю.н., професор, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08.

3. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради — Харь Інна Олексіївна, к.ю.н., доцент, заступник завідувача кафедри, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08.

4. Багіров Сергій Рамізович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Національного університету «Києво-Могилянська академія», спеціальність 12.00.08;

5. Баранівський Василь Федорович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

6. Бусол Олена Юріївна, д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

7. Воробей Петро Адамович, д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, спеціальність 12.00.08;

8. Нікітін Юрій Вікторович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

9. Дорохiна Юлія Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім. В.I. Вернадського, спеціальність 12.00.08;

10. Карпенко Микола Іванович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

11. Козлюк Людмила Григорівна, к.ю.н., науковий співробітник, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, спеціальність 12.00.08;

12. Ляшук Роман Миколайович, д.ю.н., в.о. професора, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

13. Присяжний Володимир Михайлович, к.ю.н., доцент кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

14. Соловйова Аліна Миколаївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

15. Стрельцов Євген Львович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Одеська юридична академія», спеціальність 12.00.08.