• Головна
  • Наукова діяльність
  • Спецрада К 26.889.02

Керівництво спеціалізованої вченої ради К 26.889.02

повідомляє про розклад захистів

на 29-30 листопада (четверг-пятниця ) 2018 року: 

 

29 листопада 2018 р.:

 

Вищий навчальний заклад «Національна академія управління» (03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15, тел. (044) 242-24-64)
Вчений секретар спецради Харь Іна Олексіївна (068-336-35-91)

(зал № 216, другий поверх.)
 

 Прилюдний захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

11.00.

1. Лопащук Дмитро Іванович – адвокат (цивільні, кримінальні, адміністративні справи).

Назва дисертації – «Убивство, вчинене на замовлення: кримінально-правова характеристика».

Науковий керівник Воробей Петро Адамович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права, процесу і криміналістики, Київський інститут інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія».

Офіційний опонент Кузнецов Віталій Володимирович, доктор юридичних наук, професор (Інститут управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент Кісілюк Едуард Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права (Національна академія внутрішніх справ, м. Київ)

 

14.00

2. Олійник Владислав Петрович – здобувач кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права (ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ)

Назва дисертації«Кримінально-правова характеристика злочину забруднення моря (ст. 243 КК України)»

Науковий керівник Матвійчук Валерій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України (ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ)

Офіційний опонент Хряпінський Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального права і кримінології (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»)

Офіційний опонент Курилюк Юрій Богданович, кандидат юридичних наук, заступник начальника управління у справах іноземців та адміністративного провадження Міжнародно-правового департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України. м. Київ.

30 листопада 2018 р.:

 

Вищий навчальний заклад «Національна академія управління» (03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15, тел. (044) 242-24-64)
Вчений секретар спецради Харь Іна Олексіївна (068-336-35-91)

(зал № 216, другий поверх.)
 

 Прилюдний захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

14.00.

1. Дутчак Світлана Рафаїлівна – викладач кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права, Вищий навчальний заклад «Національна академія управління».

Назва дисертації – «Забезпечення охорони прав пацієнта в Україні: кримінально-правовий аспект»

Науковий керівник Дорохiна Юлія Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін (Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету ім. В.I. Вернадського).

Офіційний опонент Костенко Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, професор, завідувач відділом проблем кримінального права, кримінології та судоусторою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.                                                                 

Офіційний опонент – Гревцова Радміла Юріївна, кандидат юридичних наук, доцент, директор Навчально-наукового центру медичного права КНУ ім. Т. Шевченка.

 


У ЗВО «Національній академії управління» функціонує 
Спеціалізована вчена рада К 26.889.02 з правом прийняття до розгляду
та проведення захисту дисертацій на
 здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» строком до 31 грудня 2020 року (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 № 1714).

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Cпеціалізована вчена рада К 26.889.02,

ВНЗ «Національна академія управління»

03151, м. Київ,

вул. Ушинського, 15

Тел. (044) 242-10-84

Е-mail: k_26.889.02@ukr.net

 

Голова спеціалізованої вченої ради — Матвійчук Валерій Костянтинович, д.ю.н., професор, перший проректор, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради — Гіда Євген Олександрович, д.ю.н., професор, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради — Харь Інна Олексіївна, к.ю.н., доцент, заступник завідувача кафедри, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08.

 

Наказ МОН «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 року»

Паспорт спеціальності 12.00.08

Вимоги до оформлення дисертацій

Наказ МОН «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач

 

Члени ради:

1. Голова спеціалізованої вченої ради — Матвійчук Валерій Костянтинович, д.ю.н., професор, перший проректор, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08.

2. Заступник голови спеціалізованої вченої ради — Гіда Євген Олександрович, д.ю.н., професор, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08.

3. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради — Харь Інна Олексіївна, к.ю.н., доцент, заступник завідувача кафедри, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08.

4. Багіров Сергій Рамізович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Національного університету «Києво-Могилянська академія», спеціальність 12.00.08;

5. Баранівський Василь Федорович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

6. Бусол Олена Юріївна, д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

7. Воробей Петро Адамович, д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, спеціальність 12.00.08;

8. Нікітін Юрій Вікторович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

9. Дорохiна Юлія Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім. В.I. Вернадського, спеціальність 12.00.08;

10. Карпенко Микола Іванович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

11. Козлюк Людмила Григорівна, к.ю.н., науковий співробітник, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, спеціальність 12.00.08;

12. Ляшук Роман Миколайович, д.ю.н., в.о. професора, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

13. Присяжний Володимир Михайлович, к.ю.н., доцент кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

14. Соловйова Аліна Миколаївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

15. Стрельцов Євген Львович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Одеська юридична академія», спеціальність 12.00.08.

Сайт журнала Актуальні проблеми економіки Сайт журнала Юридична наука Сайт журнала Я, Студент