• Головна
  • Наукова діяльність
  • Спецрада К 26.889.02

Керівництво спеціалізованої вченої ради К 26.889.02

повідомляє про розклад захистів

на 28 грудня (п’ятниця ) 2018 року: 

Вищий навчальний заклад «Національна академія управління» (03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15, тел. (044) 242-24-64)
Вчений секретар спецради Харь Інна Олексіївна (068-336-35-91)

(зал № 216, другий поверх)
 

 Прилюдний захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

11.00.

1. Акулова Ніна Володимирівна – здобувач кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права (ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ)

Назва дисертації – «Кримінально-правова характеристика посягання на життя представника іноземної держави»

Науковий керівник Стрельцов Євген Львович, доктор юридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспондент Національної академії Правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кримінального права (Національний університет «Одеська юридична академія» м. Одеса).

Офіційний опонент – Музика Анатолій Ананійович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії Правових  наук України, заслужений діяч науки і техніки України головний науковий співробітник науково-дослідного центру Інституту кримінально-виконавчої служби, (м. Київ)   

Офіційний опонент Притула Анатолій Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, Адміністрація Державної прикордонної служби України, департамент оперативної діяльності, співробітник (м. Київ)   

 

14.00.

2. Астахова Олександра Олександрівна – здобувач кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права (ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ)

Назва дисертації«Обстановка вчинення злочину за кримінальним правом України»

Науковий керівник Матвійчук Валерій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України (ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ)

Офіційний опонент Сотула Олександр Сергійович, доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, професор кафедри галузевого права (Херсонський державний університет. м. Херсон)

Офіційний опонент Воробей Петро Адамович доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Київський інститут інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія».


У ЗВО «Національній академії управління» функціонує 
Спеціалізована вчена рада К 26.889.02 з правом прийняття до розгляду
та проведення захисту дисертацій на
 здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» строком до 31 грудня 2020 року (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 № 1714).

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Cпеціалізована вчена рада К 26.889.02,

ВНЗ «Національна академія управління»

03151, м. Київ,

вул. Ушинського, 15

Тел. (044) 242-10-84

Е-mail: k_26.889.02@ukr.net

 

Голова спеціалізованої вченої ради — Матвійчук Валерій Костянтинович, д.ю.н., професор, перший проректор, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради — Гіда Євген Олександрович, д.ю.н., професор, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради — Харь Інна Олексіївна, к.ю.н., доцент, заступник завідувача кафедри, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08.

 

Наказ МОН «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 року»

Паспорт спеціальності 12.00.08

Вимоги до оформлення дисертацій

Наказ МОН «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач

 

Члени ради:

1. Голова спеціалізованої вченої ради — Матвійчук Валерій Костянтинович, д.ю.н., професор, перший проректор, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08.

2. Заступник голови спеціалізованої вченої ради — Гіда Євген Олександрович, д.ю.н., професор, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08.

3. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради — Харь Інна Олексіївна, к.ю.н., доцент, заступник завідувача кафедри, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08.

4. Багіров Сергій Рамізович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Національного університету «Києво-Могилянська академія», спеціальність 12.00.08;

5. Баранівський Василь Федорович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

6. Бусол Олена Юріївна, д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

7. Воробей Петро Адамович, д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, спеціальність 12.00.08;

8. Нікітін Юрій Вікторович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

9. Дорохiна Юлія Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім. В.I. Вернадського, спеціальність 12.00.08;

10. Карпенко Микола Іванович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, ЗВО «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

11. Козлюк Людмила Григорівна, к.ю.н., науковий співробітник, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, спеціальність 12.00.08;

12. Ляшук Роман Миколайович, д.ю.н., в.о. професора, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

13. Присяжний Володимир Михайлович, к.ю.н., доцент кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

14. Соловйова Аліна Миколаївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 12.00.08;

15. Стрельцов Євген Львович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Одеська юридична академія», спеціальність 12.00.08.

Сайт журнала Актуальні проблеми економіки Сайт журнала Юридична наука Сайт журнала Я, Студент