Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

“Migration & Law”


“Migration & Law” – міждисциплінарний науково-практичний журнал про міграційне право та пов’язані з міграцією явища, у тому числі соціологічні, політичні, державного управління.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Співзасновники:    ВНЗ «Національна академія управління»

                            ТОВ «Інститут сучасних освітніх технологій»

Рік заснування: 2021 рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 24750-14690Р від 10.03.2021

ISSN 2786-5185

Періодичність видання: 6 разів на рік

Наукові профілі видання: юридичні, політичні, соціологічні науки та державне управління 

Фахова реєстрація: наказами МОН від 07.04.2022 № 320 та від 06.06.2022 № 530 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у таких галузях:
– юридичні (081 – право; 262 – правоохоронна діяльність; 293 – міжнародне право)
– політичні (052 – політологія)
– соціологічні (054 – соціологія)
– державне управління (281 – публічне управління та адміністрування)

Політика (мета та завдання): поширення інформації та побудова наукової міждисциплінарної платформи для дискусій науковців, юристів, урядових і неурядових інституцій з акцентом на правові аспекти міграції, інтегроване управління кордонами, захисту прав і свобод мігрантів і внутрішньо переміщених осіб, доступ мігрантів до соціального забезпечення і допомоги, формування та реалізацію міграційної політики держав тощо. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Архів: Vol 1 (issue 1) │ Vol 1 (issue 2)

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Порядок подання та рецензування


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

КУРИЛЮК Юрій – головний редактор, д.ю.н., доц. (ВНЗ «Національна академія управління»)                                                                                                  
Scopus WoS ORCID

 

Українські члени редколегії
БАБІН Борис, д.ю.н., проф. (Національний університет «Одеська юридична академія»)
Scopus ORCID
БОРТНИК Надія, д.ю.н, проф. (Національний університет «Львівська політехніка»)                  
Scopus WoS
ЗОСЬКА Яна, д.соц.н., проф. (Маріупольський державний університет)                     
Scopus WoS
КАМІНСЬКА Наталія, д.ю.н., проф. (Інститут законодавства Верховної Ради України)
Scopus ORCID
КОЛОМІЄЦЬ Наталія, д.ю.н., проф. (Національний університет «Чернігівська політехніка»)
Scopus WoS
МАЛИНОВСЬКА Олена, д.держ.упр., с.н.с. (Національний інститут стратегічних досліджень)
Scopus ORCID
МИТРОФАНОВ Ігор, д.ю.н., проф. (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського)
Scopus WoS
НІКІФОРЕНКО Володимир, д.ю.н., к.держ.упр. (Адміністрація Державної прикордонної служби України)
Scopus WoS
ОЛІЙНИК Світлана, к.ю.н. (Консультативна місія Європейського Союзу в Україні)
ORCID
ПОЗДНЯКОВА-КИРБЯТ’ЄВА Елліна, д.соц.н., проф. (Хортицька національна академія)
Scopus WoS
ПОКАТАЄВ Павло, д.ю.н., д.держ.упр., проф. (Класичний приватний університет)
Scopus ORCID
РАДЗІВІЛЛ Олександр, к.ю.н., доц. (Національний авіаційний університет) 
Scopus WoS
СІЦІНСЬКА Майя, д.держ.упр. (Хмельницький університет управління та права ім. Л. Юзькова)
Scopus
ФІЛІППОВ Станіслав, д.ю.н., проф. (Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького)
Scopus WoS
ФІЛІППОВА Вікторія, д.держ.упр., проф. (Херсонський національний технічний університет)
Scopus WoS
ШЕВЧУК Олександр, д.політ.н., проф. (Чорноморський національний університет ім. П. Могили)
WoS ORCID
ЯГУНОВ Дмитро, д.політ.н., к.держ.упр., доц. (Донецький національний університет ім. В. Стуса) 
ORCID
  Іноземні члени редколегії
БЕРМЕХО Рут, PhD in Politics (Університет Рея Хуана Карлоса, Іспанія)
Scopus WoS
БУЧЮНАС Гедiмінас, Dr in Law (Університет Міколаса Ромеріса, Литва)
Scopus ORCID
ВОЛМЕР Бастіан, PhD in Soc. (Католицький університет прикладних наук Мейнца, Німеччина)
Scopus ORCID
ГУРНИ Агата, Dr hab. in Soc. (Центр дослідження міграції Варшавського університету, Польща)
Scopus WoS
ЖАК Радім, PhD in Phil. (Міжнародний центр розвитку міграційної політики, Австрія)
Linkedin
КРЮССМАН Томас, Dr in Law (Кентський університет, Велика Британія)
Scopus ORCID
МАРКЕС Хосе, PhD in Soc. (Політехнічний інститут Лейрії, Португалія)
Scopus WoS
МАТЕВОСЯН Вардан, PhD in Polit. (Європейська регіональна академія, Вірменія)
Linkedin
MОСКАЛУ Віолета, PhD in Public Adm. (Університет Лотарингії, Франція)
Wikipedia
СЕЛІВАНОВ Андрій, к.іст.н., доц. (Білоруський державний університет, Білорусь)
ORCID
ТРАУНЕР Флоріан, DSc in Polit. (Брюссельський вільний університет, Бельгія)
Scopus ORCID
ФРАНК Лібор, PhD in Polit. (Університет оборони, Чехія)         
Scopus WoS

 

Статті журналу:

VOLUME 1, ISSUE 1

 

VOLUME 1, ISSUE 2