Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Наукове товариство студентів і аспірантів ВНЗ «Національна академія управління»


Наукове товариство студентів та аспірантів ВНЗ «Національна академія управління» є невід’ємним та  дієвим учасником покращення освітньо-наукової діяльності Академії. 
Візією Наукового товариства студентів та аспірантів ВНЗ «Національна академія управління» є: формування наукового мислення та навичок дослідницької роботи у здобувачів всіх рівнів, формування сприятливого середовища для становлення майбутніх науковців та підтримка освітньо-наукового іміджу Академії.

Голова Наукового товариства студентів та аспірантів ВНЗ «Національна академія управління» - Лупей Ніца Іванівна
     

 Тел. (044) 246 24 46

 Ел пошта: aspirant@nam.kiev.ua

 

 

 

 

 

Основні завдання Наукового товариства студентів та аспірантів:

- популяризація наукової роботи та залучення до виконання наукових досліджень здобувачів Академії всіх рівнів;

- сприяння у формуванні умов для розкриття наукового і творчого потенціалу здобувачів Академії всіх рівнів 

- розширення світогляду та підвищенню інтелектуального рівня здобувачів Академії всіх рівнів;

- набуття навичок самостійного проведення здобувачами Академії всіх рівнів наукових досліджень;

- пошук талановитих дослідників та науковців серед здобувачів Академії всіх рівнів та надання їм всебічної допомоги;

- обмін досвідом та сприяння співпраці здобувачів Академії всіх рівнів з науково-педагогічними працівниками;

- встановлення зв’язків і обмін досвідом з науковими товариствами інших закладів вищої освіти (організація і розвиток національного і міжнародного наукового і культурного співробітництва);

- розповсюдження інформації про напрями і зміст науково-дослідницької діяльності серед здобувачів Академії всіх рівнів, популяризація досягнень сучасної науки.

Визначені завдання сприятимуть реалізації наукового та організаційного потенціалу здобувачів Академії всіх рівнів і підвищення рейтингу  ВНЗ «Національна академія управління»  поміж закладів вищої освіти та наукових установ.

Наукові заходи проведені за ініціативи та підтримки Наукового товариства студентів та аспірантів ВНЗ «Національна академія управління» у 2022 році:

Конференції:
-    Національна безпека у фокусі викликі глобалізаційних процесів в економіці матеріали ХІV-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Ukraine-Croatia, 10-11 листопада 2022 року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2022. – 147 c. https://cutt.ly/G1Xyvmb
-    Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці матеріали ХІІІ-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Ukraine-Greece, 20-21 травня 2022 року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2022. – 78 c. https://cutt.ly/Z1XyWf7 

Науково-просвітницькі заходи:
-    гостьова лекція на тему «Проєкт Єврокомісії “Rebuild Ukraine” за п’ять кроків до членства України в ЄС», 14. 10. 2022 р. к.е.н. Ус І.В., експерт Національного інституту стратегічних досліджень https://cutt.ly/E1vHiWR

Положення про Наукове товариство студентів та аспірантів ВНЗ «Національна академія управління»