Вчена рада


Положення про Вчену раду Національної академії управління

 

Склад Вченої ради 2019 рік

П.І.Б.

Посада

1.

Єрохін Сергій Аркадійович

Ректор, д.е.н., проф.

Голова Ради

2.

Баранівський Василь Федорович

Завідувач кафедри, д.філос.н., проф.

3.

Белаш Марина Володимирівна

Студентка,  Голова студентської ради

4.

Гіда Євген Олександрович

Завідувач кафедри,

 д.юр.н., проф.

5.

Єрмошенко Микола Миколайович

Завідувач кафедри,

д.е.н., проф.

6.

Карпенко Микола Іванович

К.юр.н., доц., доцент кафедри

7.

Костинець Юлія Володимирівна

Завідувач аспірантури,  к.е.н.

8.

Костюк Валентин Романович

Завідувач кафедри,

 к.е.н., доц. 

9.

Лопатін Олексій Костянтинович

Завідувач кафедри,

д.фіз-мат.н., проф.

10. 

Матвійчук Валерій Костянтинович

Перший проректор, д.юр.н., проф.

11.

Матвєєв Сергій Васильович

Декан факультету, к.юр.н., доц.

12.

Михасик Людмила Володимирівна

Директор бібліотеки

13.

Неговська Юлія Миколаївна

Декан факультету, к.е.н.

14.

Осічнюк Юхим Веніамінович

Д.філос.н., проф., проф. кафедри

15.

Пилипенко Лілія Іванівна 

Начальник навчального відділу 

16.

Савенков Олександр Іванович

Завідувач кафедри,

д.т.н., проф.

17.

Серкутан Тетяна Вікторівна

К.е.н.,доц., доцент кафедри

18.

Судзіловська Валентина Євгенівна

Провідний фахівець

19.

Ухова Тетяна Едуардівна

Завідувач відділу внутрішнього забезпечення якості освіти

20.

Харь Інна Олексіївна

К.юр.н.,доц., заст.зав.кафедри

21.

Чередніченко Юрій Васильович

К.е.н.,доц., доцент кафедри

Фінансовий директор НАУ

22.

Штулер Ірина Юріївна

Завідувач кафедри,

д.е.н., доц.

 

Рішення Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" про затвердження стратегії і перспективних напрямів освітньої, наукової та інноваційної діяльності

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №3 від 28 березня 2019 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №2 від 14 лютого 2019 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №1 від 19 січня 2019 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №6 від 28 грудня 2018 р. 

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №5 від 27 листопада 2018 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №4 від 31 серпня 2018 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №3 від 27 червня 2018 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №2 від 19 квітня 2018 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №1 від 22 лютого 2018 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №5 від 28 грудня 2017 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №4 від 31 серпня 2017 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №3 від 26 травня 2017 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №2 від 20 квітня 2017 р.

Рішення засідання Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління" протокол №1 від 9 лютого 2017 р.

Оприлюднені рішення Вченої ради ВНЗ "Національна академія управління"

Положення про модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів

Положення про робочі та дорадчі органи 

Положення про факультет економіки, управління та інформаційних технологій

Рішення Вченої ради про затвердження зразку та порядку виготовлення власного документу про вищу освіту

Рішення Вченої ради про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про порядок створення, організацію і роботу Екзаменаційної комісії у ВНЗ "Національна академія управління"

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ВНЗ "Національна академія управління"

Положення про структурні підрозділи ВНЗ "Національна академія управління" із забезпечення навчального процесу

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у ВНЗ "Національна академія управління"

Положення про організацію освітнього процесу у ВНЗ "Національна академія управління"

Положення про ректорат у ВНЗ "Національна академія управління"

Положення про юридичний факультет у ВНЗ "Національна академія управління"

Положення про правила внутрішнього розпорядку у ВНЗ "Національна академія управління"