Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Накази про зарахування


Списки зарахованих на навчання 
2020 -2021 навчальний рік

Перший (бакалаврський) рівень денна форма здобуття освіти

Другий (магістерський) рівень заочна форма здобуття освіти

Перший (бакалаврський) рівень заочна форма здобуття освіти