Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Разові спеціалізовані вчені ради


Разова спеціалізована вчена рада  ДФ 26.889.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бенько Надії Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка»

 

Голова ради: д.е.н., доц. Павлов Владислав Владиславович.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради ДФ 26.889.001 

Повідомлення про захист дисертацій Бенько Н.М. на здобуття ступеня доктора філософії. 

Назва дисертаційної роботи: «Державне регулювання відтворенням людського капіталу в інноваційному розвитку країни».

Спеціальність: 051 «Економіка».

Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри маркетингу, економіки, управління та адміністрування ВНЗ «Національна академія управління» Неговська Юлія Миколаївна.

Дата захисту: 21.12. 2021р. о 15.00

Захист відбудеться за адресою: ВНЗ «Національна академія управління», 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15, зал засідань.

 

Анотація 

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

Відгук опонента

Відгук опонента

Аудіозапис захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації

Рішення Вченої ради ВНЗ «Національна академія управління» про видачу диплома доктора філософії