Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Освітньо-наукова програма «Право»


третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

за спеціальністю 081 «Право»

 

Доктор філософії у галузі права є найвищим науковим ступенем юридичного факультету.

Освітньо-наукова програма «Право» – це чотирирічна програма, що включає два роки освітньої складової та науково-дослідницьку діяльність.

Освітньо-наукова програма «Право» забезпечена структурованою програмою, що включає підготовку науковця-дослідника у галузі права, що зосереджується на: формуванні вмінь аналітично та критично мислити; розвитку здатності до порівняльного аналізу різних правових систем в умовах євроінтеграції України, отриманні знань і компетентностей щодо реформування законодавства України в умовах євроінтеграції.

Вибірковий блок освітньо-наукової програми «Право» дає можливість ознайомитись з різноманітними проблемами, пов’язаними з юридичною наукою та практикою, що дає змогу обрати та посилити знання з обраного напряму досліджень.

Навчання на освітньо-науковій програмі «Право» слугує платформою зустрічі  однодумців, на якій Ви можете визначити та дослідити методологічні проблеми, пов’язані з власним дослідженням, у чому Вам допоможе Рада молодих вчених (https://nam.kiev.ua/rada-molodykh-vchenykh.html )

Крім того, у вас буде можливість повною мірою брати участь в інтелектуальному житті Академії і ви матимете можливість тісно співпрацювати з широким колом викладачів, науковців, професіоналів-практиків як на навчальних дисциплінах так і у ваших дослідженнях, що виконуються в рамках науково-дослідної теми «Адаптація законодавства і права України до законодавства і права Європейського союзу» https://nam.kiev.ua/files/pdf/1-adaptatsiia-zakonodavstva-ukrainy-do-zakonolavstva-i-prava-yes.pdf

Юридичний факультет може забезпечити науковий супровід за широким спектром різних тем, а список дисертацій на здобуття наукового ступеня (https://nam.kiev.ua/spetsrada-k2688902.html) дає загальне уявлення про широту та глибину досліджень, проведених його здобувачами.

 

Доктор філософії у галузі права - чудовий шлях до кар’єри в юридичній науці та викладанні.

 

Освітньо-наукова програма «Право»

Навчальний план ОНП «Право» (очна форма)

Навчальний план ОНП «Право» (заочна форма)

Рецензії

Вибіркові навчальні дисципліни

 

Силабуси обов'язкових навчальних дисциплін: 

 

 

 

Силабуси вибіркових дисциплін: