Збірники наукових статей


Матеріали суспільно-наукового проекту «Духовні цінності українського суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов’я»

2001 – Християнство на межі тисячоліть (економічні, правові, історичні та  культурологічні аспекти)

2003 – Людство на межі тисячоліть: діалог цивілізацій

2004 – Духовні засади розвитку людства в епоху глобалізації та українська перспектива

2005 – Україна в системі духовних, економічних та політичних координат глобалізованого світу

2006 – Духовні цінності в сучасному інформаційному суспільстві та український вибір

2007 – Виклики українській ідентичності: політико-економічні та соціокультурні проблеми

2008 – Проблеми самоідентифікації сучасного українського суспільства: політичні, економічні, соціальні та культурні аспекти

2009 – Людина і соціум в умовах глобальної кризи: погляд крізь призму суспільствознавства та богослов’я

2010 – Україна у стані перманентного вибору: духовно-культурні, соціально-економічні та політико-правові стратегії

2011 – 20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього

2012 – Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності

2013 – Громадянська взаємодія як екзистенція демократичного суспільства

2014 – Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку

2018 – Духовна безпека України: погляд суспільствознавства і богослов'я