фото новини
Розповсюдження та тиражування
без офіційного дозволу НАУ заборонено
 
У збірці представлені матеріали учасників  ХІ  науково-практичної 
конференції «20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії 
майбутнього», проведеної 19 травня 2011 р. у рамках суспільно-наукового 
проекту  «Духовні цінності українського суспільства у світлі співпраці 
суспільствознавства і богослов’я». Організатори конференції: ВНЗ «Національна 
академія управління», Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства 
соціальної політики України та НАН України, журнал «Актуальні проблеми 
економіки».
  • Редакційна колегія: Буряк Л.І., д.і.н.
  • Єрохін С.А., д.е.н.
  • Єрмошенко М.М., д.е.н.
  • Осічнюк Ю.В., д.філос.н.
  • Ільчук Л.І., к.політ.н
  • Привалко Т.В., к.і.н.
Рекомендовано до друку вченою радою ВНЗ «Національна академія 
управління» (протокол № 4 від 09.06.2011 р.) та вченою радою Центру 
перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України 
та НАН України (протокол № 8 від 08.06.2011 р.).
Упорядники: Буряк Л.І., Привалко Т.В.
 

Сайт журнала Актуальні проблеми економіки Сайт журнала Юридична наука Сайт журнала Я, Студент