Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Вступ до магістратури

Вступ до магістратури

ВНЗ "Національна академія управління" інформує про зміну порядку та термінів реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), а також зміну деяких умов вступу для здобуття ступеня магістра на основі здобутого рівня вищої освіти.

Звертаємо увагу, що вступ на магістратуру здійснюється лише за результатами ЄВІ/ЄФВВ, в тому числі і для осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) за іншою спеціальністю («перехресний» вступ). Обов’язкове складання додаткового вступного випробування скасовано! 

Початок реєстрації: з 9.00 12 травня
Завершення реєстрації: о 18.00  5 червня 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Надіслати на office@nam.kiev.ua заповнену заяву-анкету з інформацією, що необхідна для оформлення екзаменаційного листка (завантажити заяву тут). У темі листа ОБОВ’ЯЗКОВО зазначити повністю прізвище, ім’я, по батькові вступника У тексті листа ОБОВ’ЯЗКОВО зазначити повністю прізвище, ім’я, по батькові вступника ТА номер облікової картки платника податків (за наявності)
До заяви додати:

1. Скановану копію документа, що посвідчує особу.
2. Скановану копію облікової картки платника податків (за наявності).
3. Скановану копію документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулих роках) АБО Скановану копію довідки з місця навчання щодо планового завершення навчання та отримання диплома у рік вступу.
4. Актуальну фотокартку для документів із зображенням, що відповідає нормам, наведеним у пп. 3–7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затвердженого Міністерством внутрішніх справ України 18.10.2019  № 875, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 р. за № 1146/34117 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1146-19)