Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Освітньо-професійна програма "Право" другого (магістерського) рівня вищої освіти
   Опанувавши спеціальність «Право», Ви отримаєте кваліфікацію «юрист». Юрист – це людина, яка має професійні знання у галузі права, знає національне та міжнародне законодавство та практику його застосування.

   Перші юристи людства – це жерці (понтіфи), які займалися тлумаченням законів для інших членів суспільства. З історії відомо, що суспільство завжди користувалося послугами людей, які вважалися “знавцями права”, адже у Давньому Римі «jus», «juris» означало «право», а з Середньовіччя – «jurista» трансформувалося у сучасну назву професії. Величезну роль відіграли юристи в період Нового часу, коли вони були і пропагандистами і провідниками філософсько-правових ідей таких видатних мислителів, як Гуго Гроцій, Томас Гобс, Шарль Монтеск‘є, Жан-Жак Руссо, впливали на розбудову громадянських суспільств у Європі, на закладання фундаментів правової державності, на формування новітніх підходів до праворозуміння.

   Професія юриста не втрачає своєї актуальності і в наш час, адже норми права є обов’язковими до виконання в усіх сферах життєдіяльності людини.  Роль юриста у сучасному суспільстві важко переоцінити, бо без юридичної допомоги часто неможливо вирішити проблемне питання або досягти поставленої мети. Кожен, хто хоча б раз користувався юридичними послугами, залишається абсолютно переконаним у важливості юридичної професії, особливо коли йдеться про захист своїх конституційних прав та свобод.

   Юристи-професіонали відрізняються від інших осіб тим, що:

 • мають мотивований інтерес до своєї професії;
 • прагнуть до постійного саморозвитку в сфері юриспруденції;
 • постійно вдосконалюють прийоми і методи юридичної роботи;
 • намагаються бути успішними і захистити свого клієнта;
 • вміють тверезо оцінити свій професіоналізм, сили і можливості.

   Для того щоб стати саме такими професіоналами та опанувати спеціальність «Право», студенти Національної академії управління вивчають такі базові фахові дисципліни:

 • адвокатура
 • адміністративне право 
 • господарське право 
 • екологічне право
 • земельне право 
 • криміналістика
 • кримінальне право 
 • кримінальний процес 
 • кримінологія
 • міжнародне право
 • право соціального забезпечення
 • право інтелектуальної власності
 • сімейне право
 • судоустрій
 • теорія та історія держави і права (України та зарубіжних країн)
 • трудове право 
 • фінансове право
 • цивільне право
 • цивільний процес

Після опанування дисциплін загальноосвітнього циклу та циклу професійно-орієнтованих дисциплін випускник СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПРАВО" має:

 

   Оскільки професія юриста є однією з найпрестижніших на сучасному ринку праці, заробіток її представника, зазвичай, вище середнього. Аналізуючи пропозиції роботи в сфері юриспруденції можна стверджувати, що середній заробіток юриста становить 6000 – 16000 грн. на місяць. Але, слід пам’ятати, що для отримання максимального рівня заробітку юрист повинен отримати певний практичний досвід і тільки після цього розраховувати на високі і стабільні доходи.

 

Саме тому студенти, які опановують спеціальність «Право» у ВНЗ «Національна академія управління» проходять навчальну та виробничу практику у судах, районних адміністраціях, провідних юридичних компаніях, а також мають можливість стажування у Центрі правової допомоги "Юридична клініка", що діє при Академії і надає безкоштовну правову допомогу представникам соціально вразливих груп населення.