Нові надходження

Бібліотека Академії на безоплатній основі отримала ґрунтовну та унікальну наукову працю вчених Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса «Антропологічний код української культури і цивілізації» (у 2-х книгах). Щира вдячність колективу авторів під керівництвом д.і.н, проф., члена кореспондента НАН України О.О. Рафальського.

Ця фундаментальна праця стане у пригоді натовцям, студентам. Першим її читачем став ректор Академії С.А.Єрохін, багаторічною науковою проблематикою якого є дослідження соціально-економічного механізму цивілізаційних трансформацій.