фото новини

Національна академія управління разом із журналом «Юридична наука» проводять Міжнародну науково – практичну конференцію «Актуальні проблеми юридичної науки 2010».

Конференція «Актуальні проблеми юридичної науки 2010»

відбудеться 26 листопада 2010 р. Початок о 10.00

Основні тематичні напрямки:

  • актуальні проблеми конституційного права, теорії та історії держави і права, політичних і правових вчень, філософії права, міжнародного права, міжнародного гуманітарного прав та міжнародно – правових стандартів у сфері охорони прав людини і громадянина;
  • актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу, сімейного права та міжнародного приватного права;
  • актуальні проблеми теорії управління адміністративного права і процесу, митного права, фінансового права, банківського та податкового права;
  • актуальні проблеми судоустрою, статусу суддів, прокуратури та адвокатури, кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи;
  • актуальні проблеми господарського права, господарського процесу, трудового права, житлового права, правового забезпечення державних гарантій та реформування у соціальній сфері, правового забезпечення засад внутрішньої політики в економічній сфері;
  • актуальні проблеми земельного, аграрного, космічного, екологічного, природноресурсового права та правового забезпечення засад внутрішньої політики в екологічній сфері;
  • актуальні проблеми кримінального права, кримінології, кримінально – виконавчого права та правового забезпечення засад державної політики у сфері національної безпеки України.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


Сайт журнала Актуальні проблеми економіки Сайт журнала Юридична наука Сайт журнала Я, Студент