Кафедри


 Cтруктура та кадровий склад кафедр

ВНЗ «Національна академія управління»

 

факультет економіки та інформаційних технологій

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Завідувач: Сугак Тетяна Михайлівна, к.е.н., доцент
 2. Антонова Олена Михайлівна, к.е.н., доцент
 3. Бігдаш Володимир Дмитрович, ст. викладач
 4. Білоус Наталя Леонідівна, викладач
 5. Браславець Олексій Юрійович, ст. викладач
 6. Єрохін Сергій Аркадійович, д.е.н., ректор, професор
 7. Нам Вікторія Геннадіївна, ст. викладач
 8. Романишин Володимир Орестович, к.е.н., доцент
 9. Соловчук Катерина Олегівна, к.е.н., доцент
 10. Трофімова Галина Григорівна, к.е.н., доцент
 11. Чередніченко Юрій Васильович, к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри
 12. Штулер Ірина Юріївна, д.е.н., професор, перший проректор

 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ, ЕКОНОМІКИ,  УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 1. Завідувач: Єрмошенко Микола Миколайович, д.е.н., професор
 2. Громова Ярослава Андріївна, ст. викладач
 3. Іванишина Галина Сергіївна, к.е.н., доцент
 4. Калашник Микола Володимирович, к.е.н., доцент
 5. Костинець Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент
 6. Неговська Юлія Миколаївна, к.е.н., доцент
 7. Паризький Ігор Володимирович, д.е.н., професор, проректор зі стратегічного розвитку
 8. Павлов Владислав Владиславович к.е.н., доцент
 9. Серкутан Тетяна Вікторівна, к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри

Відомості про самооцінювання освітньої програми

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 1. В.о. завідувача:  Костюк Валентин Романович, к.е.н., доцент
 2. Голубка Володимир Михайлович, к.е.н., доцент
 3. Криворучко Алла Олексіївна, ст. викладач
 4. Радзієвська Світлана Олександрівна к.е.н., доцент
 5. Штань Марина Володимирівна, к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК, ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

 1. Завідувач: Савенков Олександр Іванович, д.т.н., проф.
 2. Жебка Вікторія Вікторівна, к.т.н., доцент
 3. Лопатін Олексій Костянтинович, д.ф-м.н., проф., заступник завідувача кафедри
 4. Нестеренко Олександр Васильович, к.т.н., доцент
 5. Спітковська Ганна Анатоліївна, ст.викладач
 6. Фаловський Олександр Олександрович, к.т.н.
 7. Черненко Ольга Борисівна, ст.викладач

юридичний Факультет


  кафедра кримінального права, кримінології, цивільного та  господарського права

 1. В.о. завідувача: Козакова Ірина Віталіївна, к.ю.н., доцент
 2. Александренко Олена Віталіївна, к.ю.н., доцент
 3. Білоус Олег Валерійович, к.ю.н., доцент
 4. Веселовська Наталія Олександрівна, викладач
 5. Глушков Валерій Олександрович, д.ю.н., професор
 6. Григоренко Артем Олегович, к.ю.н., доцент
 7. Дутчак Світлана Рафаїлівна, к.ю.н., доцент
 8. Карпенко Микола Іванович к.ю.н., доцент
 9. Полішко Наталія Леонідівна, ст.викладач
 10. Присяжний Володимир Михайлович к.ю.н., доцент
 11. Семенюк Назарій Миколайович, викладач
 12. Шнипко Олена Сергіївна, к.ю.н., доцент, заступник завідувача кафедри

 

кафедра теорії та історії держави і права

 1. Завідувач:  Гіда Євген Олександрович, д.ю.н., професор
 2. Матвєєв Сергій Васильович, к.ю.н., доцент, декан юридичного факультету
 3. Павко Яна Анатоліївна, к.ю.н., доцент, заступник завідувача кафедри
 4. Пилипенко Лілія Іванівна, ст. викладач
 5. Савенкова Тетяна Гаріївна, ст.викладач

 

кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та Іноземних мов

 1. Завідувач: Баранівський Василь Федорович, д.філос.н., професор
 2. Ігнатюк Вікторія Володимирівна, викладач
 3. Лук’янович Аліна Геннадіївна, викладач
 4. Радзієвська Світлана Олександрівна к.філол.н., доцент
 5. Стежко Світлана Орестівна, к.філ.н., доцент (посада)
 6. Ухова Тетяна Едуардівна, ст.викладач
 7. Хмелевська Віра Анатоліївна, к.філ.н., доцент, заступник завідувача кафедри