КАФЕДРА "ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА"


Кафедра "Теорії та історії держави і права" забезпечує фундаментальну підготовку майбутніх фахівців у галузі правознавства, ознайомлює студентів з основами юридичних знань, тлумаченням юридичних термінів і конструкцій, а також з сучасними досягненнями зарубіжної і вітчизняної юридичної науки.

Навчальні дисципліни, що викладаються:

 • Теорія держави та права
 • Конституційне право України
 • Юридична деонтологія
 • Історія держави та права України
 • Історія держави та права зарубіжних країн
 • Адміністративне право України
 • Державне право зарубіжних країн
 • Історія вчень про державу та право
 • Земельне право України
 • Міжнародне право
 • Аграрне право України
 • Екологічне право України
 • Житлове право України
 • Соціологія права
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Юридична компаративістика
 • Актуальні проблеми теорії держави і права
 • Актуальні проблеми конституційного права України
 • Філософія права
 • Міжнародне економічне право

Викладання навчальних дисциплін забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри. Співробітники кафедри активно займаються науково-дослідною роботою. Так у 2012 році викладачами кафедри було підготовані пропозиції щодо вдосконалення IX та X розділів Конституції України, а також експертний висновок на запит Українського союзу промисловців і підприємців стосовно поняття «посадова особа». Постійно працюють наукові семінари викладачів за напрямками їх наукових досліджень.

Науково-педагогічний склад кафедри постійно підвищує свій рівень, беручи участь в наукових дослідженнях та конференціях; публікуючись у фахових виданнях, зокрема в журналі “Юридична наука”.

Починаючи з 2010 року, із метою набуття практичних навичок студентами, викладачі кафедри допомагають функціонуванню Центру правової допомоги «Юридична клініка», що надає безкоштовну правову допомогу представникам соціально вразливої групи населення. На базі кафедри працює студентський науково-теоретичний семінар з теорії та історії держави права і студентський науковий гурток «Актуальні проблеми теорії держави і права».

Викладацький склад кафедри, даючи глибинні знання про державу і право, формує у студентів високу правову культуру і розвинену правосвідомість, здатність активно включитися в розбудову громадянського суспільства і правової держави.

Кафедра Теорії та історії держави і права, Гіда Є.О.

Завідувач кафедри

Гіда Євген Олександрович

доктор юридичних наук, професор

тел.: (044) 242-10-84

e-mail: tdp@nam.kiev.ua

каб. 309, 210