КАФЕДРА "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ"


Кафедра оціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов" створена у 1992 році та забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр за всіма спеціальностями.

Навчальні дисципліни, що викладаються:

 • Історія України
 • Релігієзнавство
 • Логіка
 • Філософія
 • Філософія права
 • Філософські проблеми наукового пізнання
 • Ділова українська мова
 • Риторика
 • Культура наукового мовлення
 • Історія української культури
 • Соціологія
 • Психологія і педагогіка
 • Психологія і педагогіка вищої школи
 • Політологія
 • Дипломатичний і міжнародний діловий протокол та етикет

 

Кафедра "Соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов" у своїй учбово-педагогічній діяльності сприяє:

- оволодінню методологією і методикою гуманітарних дисциплін, знаннями, що визначають світогляд, громадянську позицію, загальну культуру і відношення до себе і суспільства;

-розвитку навичок самопізнання, психологічному і фізичному самовдосконаленню особи;

- формуванню історичної свідомості, почуття патріотизму, міжнаціональної злагоди, здатності майбутніх фахівців брати активну участь у вирішенні завдань, що стоять перед країною й уміння бачити перспективи подальшого розвитку України - невід'ємної частини світової історії і цивілізації.

Наукова робота кафедри спрямована на дослідження теоретичних, методологічних та організаційних питань розвитку філософських та соціальних систем України. На базі кафедри проходять чисельні науково-практичні конференції, серед яких "Київська міжнародна школа аналітики" (Kyiv International School of Analytics) та масштабний суспільно-науковий проект «Духовні цінності українського суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов’я».

Викладачі кафедри працюють у таких напрямках: розв'язання актуальних суспільних проблем в Україні; удосконалення суспільних процесів в Україні; підвищення ефективності наукових та навчальних процесів. Загальна кількість наукових публікацій, виданих викладачами кафедри за останні 5 років становить понад 196 одиниць, серед яких 3 наукових монографій, 5 підручників та навчальних посібників, 20 навчально-методичних комплекси, в тому числі підручників і посібників з грифом Міністерства освіти і науки України – 2.

Викладачі кафедри здійснюють рецензування докторських, кандидатських дисертацій. Проводиться спільна науково-дослідна робота викладачів кафедри і студентів. Результати досліджень публікуються у відкритому друці як самими студентами, так і викладачами кафедри.

 

Завідувач кафедри

Баранівський Василь Федорович

 
 

Доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук,

академік Академії наук вищої освіти України, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України

тел.: (044) 242-11-07

e-mail: gumanitar@nam.kiev.ua

каб. 310