КАФЕДРА "КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ"


Кафедра "Комп’ютерних наук, інформаційних технологій та системного аналізу" створена у 1992 році. Проводить підготовку з природничих, математичних та інформаційних дисциплін для студентів всієї Академії.

Навчальні дисципліни, що викладаються:

 • Вища математика
 • Фізика
 • Теорія ймовірностей, ймовірних процесів та математична статистика
 • Фінансова математика
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 • Динамічні системи та теорія хаосу
 • Інформаційні системи в фінансах
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Інформаційні системи і технології в обліку
 • Інформаційні системи і технології в фінансах
 • Інформаційні системи і технології в економічній діяльності
 • Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності
 • Інформаційні системи і технології в маркетингу
 • Економетрія
 • Оптимізаційні методи і моделі
 • Електротехніка та електроніка
 • Фінансова інженерія
 • Чисельні методи
 • Математична теорія прийняття рішень
 • Прийняття рішень в умовах невизначеності
 • Інтерактивні імітаційні моделі підприємницької діяльності.

Наукова робота кафедри спрямована на фундаментальну, математичну та інформаційну підготовку студентів різних спеціальностей. Напрямки наукових досліджень кафедри мають фундаментальний характер, їх тематика характеризується новизною та актуальністю, направлена на розробку сучасного математичного апарату моделювання та дослідження процесів різної природи. А також адаптація для навчального процесу.

Викладачі кафедри працюють у таких напрямках: розв'язання актуальних задач математичної теорії, інформаційній та аналітичній галузях.

Загальна кількість наукових публікацій, виданих викладачами випускової кафедри за останні 5 років становить понад 30 одиниць, серед яких наукові монографії, підручники та навчальні посібники,чисельні публікації в фахових наукових виданнях, в тому числі підручники і посібники з напрямків фахової підготовки.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво підготовкою докторських, кандидатських, магістерських робіт. Проводиться спільна науково-дослідна робота викладачів кафедри і студентів. Результати досліджень публікуються у відкритому друці як самими студентами, так і спільно з викладачами кафедри, видаються збірники наукових праць студентів.

 

Завідувач кафедри

Савенков Олександр Іванович

доктор технічних наук, професор

тел.: (044) 242-10-91

e-mail: kn@nam.kiev.ua

каб. 311

Сайт кафедри: kpd-itm.com