КАФЕДРА "МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН"


Кафедра "Міжнародних економічних відносин" створена у 1992 році і наразі є випусковою, забезпечуючи підготовку за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Перший випуск фахівців на кафедрі відбувся 1995 року.

Навчальні дисципліни, що викладаються:

 • Глобальна економіка
 • Міжнародні фінанси
 • Стратегічне управління
 • Економіка підприємства
 • Інновації в міжнародному бізнесі
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародні організації
 • Міжнародний менеджмент
 • Міжнародна економічної діяльність України
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
 • Управління міжнародною конкурентоспроможності підприємства

Поточна наукова робота кафедри міжнародних економічних відносин спрямована на дослідження теоретичних, методологічних та організаційних питань розвитку сучасної міжнародної економіки, форм прояву процесу глобалізації, проблем інтеграції економіки України до світового господарства.

Викладачі кафедри працюють у таких напрямках: розв'язання актуальних проблем глобального економічного розвитку, регіоналізації та конкурентоспроможності країн, інтеграційних зв’язків України та соціалізації світової економіки, інноваційного розвитку економіки України; дослідження грошово-кредитної політики в зарубіжних країнах; вивчення та аналіз зарубіжного досвіду корпоративного управління; валютно-кредитне і фінансове регулювання економіки в умовах глобалізації. Загальна кількість наукових публікацій, виданих викладачами випускової кафедри за останні 5 років, становить понад 70 одиниць, серед яких 4 наукові монографії, 6 підручників та навчальних посібників, 7 навчально-методичних комплексів, в тому числі підручників і посібників з грифом Міністерства освіти і науки України – 2.

Кафедра є співзасновником потужного міжнародного проекту "Київська міжнародна школа аналітики" (Kyiv International School of Analytics), яка вже п'ять років поспіль двічі на рік проводить науково-практичні та навчальні сесії для студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу з провідних університетів Західної та Східної Європи, країн СНД. Мета даного заходу – встановлення дієвого співробітництва у галузі науково-педагогічної, інформаційної діяльності; реалізація спільних науково-дослідних проектів; встановлення дружніх стосунків та спільна навчальна діяльність студентів з різних країн. На сьогоднішній день партнерами кафедри є Університет Центрального Ланкаширу (Великобританія), Вища школа соціального управління в Братиславі (Словаччина), (м. Мешів, Польща), Санкт-Петербурзька академія управління і економіки, Воронежський державний університет, Курський інститут менеджменту, економіки та бізнесу, Тульський державний педагогічний університет ім. Льва Толстого, Брянська державна інженерно-технологічна академія, Слов'янський університет Республіки Молдова, Мінський Інститут підприємницької діяльності, Балтійська Міжнародна академія (м. Рига, Латвія), Близькосхідний технічний університет (м. Анкара, Туреччина). В рамках наукового проекту проводяться міжнародні науково-практичні конференції та майстер-класи, обмін студентами та викладачами, спільні публікації, розробки навчально-методичнихматеріалів.

Завідувач кафедри

Соскін Олег Ігорович

кандидат економічних наук, доцент                                                                                   

тел.: (044) 242-10-57

e-mail: kafedra@nam.kiev.ua 

каб. 307