КАФЕДРА "МАРКЕТИНГУ, ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"


Кафедра аркетингу, економіки,  управління та адміністрування" створена у 1993 році і наразі є випусковою, забезпечуючи підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр за спеціальністю «Маркетинг». Перший випуск фахівців на кафедрі відбувся 1996 року.

Навчальні дисципліни, що викладаються:

 • Маркетинговий менеджмент
 • Комерційна діяльність посередницьких організацій
 • Маркетинг персоналу
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Маркетинг
 • Маркетинг промислового підприємства
 • Рекламний менеджмент
 • Маркетингова політика розподілу
 • Маркетингові дослідження
 • Маркетингові комунікації
 • Поведінка споживача
 • Міжнародний маркетинг,
 • Економіка праці й соціальних відносин
 • Логістика
 • Маркетингове ціноутворення
 • Зовнішньо-торгівельні угоди
 • Логістичний менеджмент
 • Мікроекономіка
 • Стратегічний маркетинг 
 • Маркетингова товарна політика
 • Товарна інноваційна політика
 • Маркетинг послуг

Поточна наукова робота кафедри маркетингу, управління та економіки підприємства спрямована на дослідження теоретичних, методологічних питань розвитку сучасної теорії маркетингу та маркетингового менеджменту; підвищення ефективності діяльності підприємств у ринковому середовищі, зокрема шляхом застосування сучасних маркетингових стратегій та технологій; визначення факторів і закономірностей впливу маркетингу підприємств на маркетинг територій тощо.

Викладачі кафедри працюють напрямках: стратегічний маркетинг; маркетингові дослідження; маркетинг у промисловості; територіальний маркетинг; маркетинг послуг, маркетингові комунікації; комерційна діяльність посередницьких організацій, бренд-менеджмент тощо. Загальна кількість наукових публікацій, виданих викладачами випускової кафедри за останні 5 років становить понад 200 одиниць, серед яких 5 наукових монографій, 7 підручників та навчальних посібників, 17 навчально-методичних комплексів, в тому числі підручників і посібників з грифом Міністерства освіти і науки України – 4. Педагогічний склад кафедри постійно підвищує свій рівень, беручи участь в наукових дослідженнях, з результатами яких виступає на конференціях та публікується у фахових виданнях, зокрема, в журналі “Актуальні проблеми економіки”.

В умовах ринкової економіки маркетинг є основою діяльності будь-якої компанії. Тому сьогодні фахівці з маркетингу затребувані на кожному підприємстві, у кожній фірмі, закладі чи організації , незалежно від галузі та виду діяльності.

 

Кафедра маркетингу, управління та економіки підприємства, Єрмошенко М.М.

Завідувач кафедри

Єрмошенко Микола Миколайович

доктор економічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України

тел.: (044) 242-10-57(67)

e-mail: kafedra@nam.kiev.ua

каб. 307