Національна академія управління

ВНЗ  "Національна академія управління"

Національна академія управління

 

Кожна успішна кар'єра починається з якісної освіти. В Академії ви отримаєте якісну й сучасну юридичну, економічну та комп'ютерну освіту

Вищий навчальний заклад «Національна академія управління» був заснований у квітні 1992 року на кадровій базі відомого раніше Київського інституту політології та соціального управління, який забезпечував підготовку кадрів для державного керівництва.
У 2002 році Академія була відзначена високою державною відзнакою
почесною грамотою Кабінету Міністрів України «За значний внесок у розвиток національної освіти і науки, впровадження інноваційних педагогічних ідей, сучасних методів підготовки кадрів».
У престижному рейтингу ВНЗ України ТОП-200, який з 2007 року проводить кафедра ЮНЕСКО, Академія незмінно входить до 20% найкращих українських університетів.
Також протягом багатьох років, згідно щорічного всеукраїнського рейтингу університетів «Топ-200 Україна», Академія входить до десятки найкращих ВУЗів за показником якості навчання.

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ 

 Національна академія управління запрошує випускників магістрів та   спеціалістів продовжити навчання в аспірантурі (підготовка кандидатів   наук, здобуття ступеня доктора філософії PhD) за спеціальностями: 
 

 • Економіка 
 • Право 

 Термін навчання - 4 роки, очна або заочна форма.  Зарахування у 2021 році.

 

 Детальну інформацію щодо умов вступу, змісту підготовки та необхідних   документів для вступу можна отримати за тел.: (044) 242-24-46, (068) 242-24-46 або написавши нам на e-mail: rek@nam.kiev.ua. 

6 Фактів про Національну академію управління

Найвищий статус

Академія - вищий навчальний заклад акредитований за найвищим (IV) рівнем. Освітньо-професійні програми за всіма спеціальностями акредитовані Міністерством освіти і науки України. Вчена Рада Академії має право визнавати кандидатські та докторські дипломи з економіки та права.

Найкращі викладачі

В Академії працюють висококваліфіковані викладачі - доктора та кандидати наук, які користуються авторитетом і визнанням у науково-освітньому просторі України, а також працюють візитінг-професорами в закордонних університетах.

Інновації в освіті

Місія Академії полягає у формуванні найвищих стандартів освітньо-професійної підготовки майбутніх фахівців, конкурентоздатних на ринку праці.Тому навчальний процес в Академії відповідає усім сучасним світовим стандартам.

Турбоємось про студентів

Академія забезпечує студентів усіма необхідними підручниками та навчально-методичними матеріалами. Книжковий фонд бібліотеки Академії становить більше 60 тисяч примірників. У навчальному корпусі працює WiFi та комп'ютерні класи. Усі студенти мають можливість проживання у гуртожитку та навчання на військовій кафедрі.

Диплом визнаний в світі

Отриманий в Академії диплом бакалавра чи магістра визнається у провідних країнах Європи, Азії та США, що дозволяє нашим випускникам успішно працевлаштовуватись не тільки в Україні, а й закордоном. Академія активно співпрацює з світовими навчальними закладами та науковими центрами за програмами подвійного диплому.

Понад 25 тисяч успішних випускників

Ми щиро пишаємося нашими випускниками, які обіймають відповідальні посади в органах державного управління й приватних компаніях в Україні та за кордоном. Серед наших вихованців управлінці високого рангу, успішні підприємці, народні депутати, міністри.

Маркетинг

Маркетолог - ключова фігура будь-якої компанії, яка пропонує товар або послугу покупцеві. Це сучасна та креативна професія, яка включає в себе широке поле для творчості й можливість створювати і розвиватися. Адже потреби споживачів дуже швидко змінюються, відповідно, змінюється і специфіка роботи. Маркетологи постійно розробляють і використовують у роботі нові інструменти, підходи та методи. Маркетинг - це процес, який починається зі створення продукту або послуги та закінчується його розміщенням у руках споживачів. Вивчаючи цей процес, фахівець  з маркетингу навчається визначити сегменти ринку, оцінювати попит та встановлювати ціни. 

 

Чому варто обрати спеціальність "Маркетинг" у Національній академії управління?

 

Студенти спеціальності "Маркетинг" у Національній академії управління вивчають широкий спектр навчальних дисциплін, а також мають можливість пройти додаткові спеціалізовані семінари та тренінги з маркетингу та реклами. Випускники Академії за спеціальністю "Маркетинг" отримують всі  необхідні знання, вміння та навички для подальшого успішного працевлаштування. На факультеті зі студентами працюють 5 професорів та 17 доцентів. Наші викладачі передають студентам знання з власного широкого практичного досвіду, набутого за час професійної діяльності на керівних посадах економічного профілю в Україні та закордоном. Студенти факультету беруть активну участь в міжнародних конференціях і форумах, мають можливість публікації статей в міжнародному науковому журналі «Актуальні проблеми економіки». 

 

 

Міжнародні Економічні Відносини
Фінанси, Банківська Справа та Страхування
Облік і Оподаткування
Комп'ютерні Науки
Системний Аналіз
Право

НОВИЙ НАПРЯМОК ТВОЄЇ КАР'ЄРИ


Друга вища освіта без ЗНО
за півтора роки


Національна академія управління пропонує особам, які вже мають вищу освіту (є диплом спеціаліста або магістра), унікальну можливість інтенсивно опанувати нові галузі знань й докорінно змінити свою долю та професійну діяльність. Прийом документів продовжується.

Зворотній зв'язок


Заповніть контактну форму та ми
обов'язково зв'яжемося з Вами найближчим часом!

Обов'язкове поле
Обов'язкове поле Неправильний email
Обов'язкове поле

Аспірантура та Докторантура


Отримання наукового ступеня доктора філософії (PhD) з економіки та права

Отримання наукового ступеня доктора наук (Dr.Sc.) з економіки та права


Аспірантура
 

Аспірантура – це самостійна форма отримання освіти, мета якої навчитися займатися науковою роботою. Аспірант повинен сам визначити науковий напрям, який його цікавить (або просто актуальний), вибрати тему дослідження, вивчити літературу, пов'язану з нею, організувати експеримент, отримати та обробити дані, порівняти свої результати з вже наявними в науці і зробити висновки.
Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

Докторантура
 

До докторантури ВНЗ «Національна академія управління» приймаються особи, що мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних рецензованих виданнях, фахових виданнях, індексованих у наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) та які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Сергій Аркадійович Єрохін

Ректор Національної академії управління, доктор економічних наук, професор, Почесний доктор (Honoris Causa) Брюссельського Вільного університету підприємницьких наук і технологій (Doctor of Business Administration of Universite libre des sciences de l'entreprise et des technologies de Bruxelles)


У 1977 році закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю «Планування народного господарства», а в 1982 році – аспірантуру Інституту економіки НАН України за спеціальністю «політична економія». З вересня 1993 року очолює ВНЗ «Національна академія управління». У 2013 році переобраний на черговий термін (погодження Міністерства освіти і науки України – лист від 20.06.2013 № 1/11-10361). У 1998 році нагороджений відзнакою Президента України Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня «За великий особистий внесок у розвиток освіти і науки в Україні». У 2003 році нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України «За багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм». «Відмінник освіти України» (2007р.) Займається активною викладацькою, науковою, громадською та публіцистичною діяльністю. Перший віце-президент Спілки підприємців та орендарів України. Вагомим внеском у розвиток цивілізаційного підходу та застосування синергетичної методології до аналізу ринкових перетворень в країні стала наукова монографія С.А. Єрохіна «Структурна трансформація національної економіки: теоретико-методологічний аспект» (2002 р.). Є автором багаторічного циклу науково-публіцистичних телепередач «Актуальна тема» на телеканалі «Київ». Під його науковим керівництвом підготовлені доктори та кандидати наук зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством». Викладає основні навчальні курси в Академії: «Основи наукових досліджень», «Глобальна економіка», «Стратегічне управління». Автор багатьох наукових праць і підручників.

Керівництво Академії

Штулер Ірина Юріївна

Перший проректор, доктор економічних наук, професор. Заступник Голови спеціалізованої Вченої ради Д 26.889.01

Паризький Ігор Володимирович

Паризький Ігор Володимирович

Проректор зі стратегічного розвитку, кандидат юридичних наук, доктор економічних наук, професор

Матвієць Анатолій Анатолійович

Проректор з фінансово-юридичних питань

Проректор з фінансово-юридичних питань Матвієць Анатолій Анатолійович

Провідні викладачі


У навчальному процесі Академії вдало та ефективно поєднується авторитет досвідчених викладачів та енергія й креатив молодих кадрів. Викладачі Академії проводять наукові дослідження, виявляють нові напрямки розвитку науки, виховують та збагачують особистість студента. Тьюторська система викладання забезпечує потреби студентів у самовдосконаленні та всіляко сприяє їх подальшому інтелектуальному та професійному розвитку. В Академії студенти завжди мають можливість отримати допомогу та консультацію з будь-яких академічних та особистих питань.

Гіда Євгеній Олександрович

Завідувач кафедрою, доктор юридичних наук, професор

 

Гіда Євгеній Олександрович

Шнипко Олена Володимирівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права

 

Шнипко Олена
Володимирівна

Костюк Валентин Романович

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент

 

Костюк Валентин Романович

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент Овчар Петро Андрійович

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент

 

Овчар Петро Андрійович

Кандидат економічних наук, доцент кафедриБраславець Олексій Юрійович

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

 

Єрмошенко Микола
Миколайович

Декан факультету, кандидат економічних наук

 

Неговська Юлія Миколаївна

Старший викладач кафедриНам Вікторія
Геннадіївна

Доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат державної премії України в галузі науки та техніки, академік академії наук вищої школи

 

Лопатін Олексій Костянтинович

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

 

Савенков Олександр Іванович

Декан факультету, кандидат юридичних наукВеселовська Наталiя Олександрiвна

Завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор

 

Баранівський Василь Федорович

Видання Національної академії управління

Юридична наука

Фаховий науковий журнал

Виходить щомісяця
Передплатний індекс журналу в каталозі видань України – 89262

Сайт: legal.nam.edu.ua

Актуальні проблеми економіки

Фаховий науковий журнал

Виходить щомісяця
Передплатний індекс журналу в каталозі видань України – 21842

Сайт: eco-science.net

Я, Студент

Всеукраїнське молодіжне видання

Виходить щомісяця
Передплатний індекс журналу в каталозі видань України – 48377

Сайт: student.style

Migration & Law

Міждисциплінарний науково-практичний журнал,
про міграційне право та пов’язані з міграцією явища, у тому числі соціологічні, політичні, державного управління.

Виходить 6 разів на рік

Вартість навчання на програмах
Бакалаврату

Спеціальність

Денна (рік, грн)

Заочна (рік, грн)


Міжнародні економічні відносини

26 392

18 692


Право

26 392

18 692


Маркетинг

26 392

18 692

Фінанси, банківська справа та страхування

26 392

18 692


Облік і оподаткування

26 392

18 692


Комп'ютерні науки

26 392

18 692


Скорочений термін навчання

(для випускників технікумів та коледжів)

26 392

 

18 692

 


Вартість навчання на програмах
Магістратури

Спеціальність

Денна (рік, грн)

Заочна (рік, грн)

Міжнародні економічні відносини

30 792

30 792


Право

30 792

30 792


Маркетинг

30 792

30 792


Фінанси, банківська справа та страхування

30 792

30 792


Облік і оподаткування

30 792

30 792


Комп'ютерні науки

30 792

30 792


Друга вища освіта (перекваліфікація на базі іншого бакалавра, спеціаліста, магістра)

30 792

 

30 792

 


Вартість навчання на програмах
Аспірантури
(підготовка докторів філософії, PhD)

Спеціальність

Денна форма (за рік, грн)

Заочна форма (за рік, грн)

Право

30 792

 

30 792

 


Економіка

30 792

30 792


Вартість навчання на програмах
Докторантури
(підготовка докторів наук)

Спеціальність

Денна форма (за рік, грн)

Заочна форма (за рік, грн)

Право

32 000

 

32 000

 


Економіка

32 000

32 000


Відгуки наших випускників


"Спасибі всім викладачам, які терпляче навчали нас 5 з половиною років! За цей час в нас було вкладено неймовірну кількість знань. Ми все проходили на практиці, що дуже важливо! Абсолютно не шкодую, що навчався саме в Академії. Знання тут давалися дуже легко завдяки викладачам, які не змушували нас зубрити книжки від А до Я, а розвивали наше практичне мислення, а чим більше практики - тим кращий результат. Тепер всі наші знання ми можемо і будемо застосовувати в побудові власних бізнес проектів! "

 

— Олександр Косяк

Випускник Академії, підприємець, засновник мережі квест-кімнат


"Навчання в Академії стало для нашого подружжя другою вищою освітою. Після першої, на жаль, незатребуваної технічної освіти, ми вирішили піти в напрямку фінансово-економічної спеціальності, яка згодом і стала справою нашого життя. Зміна професії була для нас захопливим відкриттям, за яке ми вдячні долі. В Академії ми отримали нові знання на рівні міжнародної практики та познайомилися з багатьма друзями, тож враження про роки навчання тут залишилися дуже теплими."

 

— Тетяна та Сергій Зацерковні

Випускники Академії, засновники аудиторської компанії "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ"


"Студентські роки в Академії — найкращі, це такі роки, коли ти вічуваєш якесь особливе піднесення. В Академії ні викладачі, ні ректор від тебе не віддаляються, тут дуже людяне та тепле ставлення до студентів. Якщо ти приходиш до університету і потрапляєш у подібну атмосферу, то одразу й бажання вчитися з'являється, ти не робиш це через силу. А до Академії я вступив саме для того, щоб навчатися. Це було найголовнішим."

 

— Пінтус Йосип

Випускник Академії, український медіа-бізнесмен, співзасновник, власник та директор інформаційного агентства «РБК-Україна»


"До Академії управління я вступила у 1993 році. Я львів'янка, до Києва приїхала в гості і випадково потрапила до Академії, скоріше з цікавості. З батьками прийшла подивитися, познайомитися. Наразі не пригадаю усіх фактів, але пам'ятаю свої емоції: мені було дуже цікаво та я вирішила залишится. Академія дала мені багато знань, але і це не головне у порівнянні з тим, що вона дала мені у плані життєвого досвіду та особистотей і справжніх друзів, яких я зустріла у ній. Навчання в Академії стало чудовим фундаментом для подальшого життя."


— Попова Діана

Випускниця Академії, Директор Департаменту культури Київської міської адміністрації

 • zhurnal-ya-student-akademiya
 • dsc00382_2018-06-15-09-29-20_2018-06-15-09-31-02
 • yag_1471_2018-06-11-22-38-37_2018-06-11-22-39-18
 • yag_9509-1_2018-06-11-22-39-37
 • studenty-z-dyplomamy-bakalavry
 • dsc04178_2018-06-12-17-25-19
 • vrychennya-dyploma-bakalavra
 • zahyst-dyploma-bakalar
 • tsyremoniya-vrychennya-dyplomiv
 • dsc06640_2018-06-12-18-01-28
 • studenty-na-vrychenni-dyplomiv
 • фото студентів НАУ
 • natsionalna-akademiya-photo-vypusknykiv
 • vruchennya-dyploma-magistr
 • zahyst-dyploma-magitra
 • vypusknyky-magistry

Національна академія управління


вул. Ушинського, 15
Контактні телефони:

(044) 242-24-46, (044) 242-24-64,
(068) 242-24-46 (Viber/Telegram),
(093) 242-24-46
E-mail: office@nam.kiev.ua, rek@nam.kiev.ua

 

Завітайте до нас з понеділка по п'ятницю, з 9.30 до 17.30.


Платіжні реквізити:

р/р № UA 953052990000026002006803655
ЄДРПОУ 16476880
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Києва
МФО код банку 380269