Фінанси, банківська справа та страхування


 

Освітньо-професійні програми підготовки фахівців спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачає вивчення студентом дисциплін загальноосвітнього, загальноекономічного циклів та циклу професійно-орієнтованих дисциплін: "Іноземна мова професійного спрямування", "Інформаційно-аналітичні системи", "Кредитний менеджмент", "Методологія та організація наукових досліджень", "Страховий менеджмент", "Управління фінансовою санацією підприємств", "Фінансовий аналіз", "Фінансовий бізнес-консалтинг", "Фінансовий менеджмент" тощо.

 

Освітня програма ОП Фінанси, банківська справа та страхування

Рецензії на ОП Фінанси, банківська справа та страхування

Вибіркові навчальні дисципліни ОП Фінанси, банківська справа та страхування

Силабуси:

 

Вибіркові дисципліни: