Бакалавр Право  
 

Освітньо-професійна програма "Право" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачає становлення правового мислення здобувачів вищої освіти, їх правову соціалізацію шляхом: набуття загальних і професійних компетентностей необхідних для правничої практики; входження в соціально-професійну систему,  мотиваційне та поведінкове пристосування;   формування умінь та практичних навичок бути активним учасником правовідносин, визначати їх значущість для себе.

Метою підготовки бакалаврів права в Національній академії управління є підготовка фахівців в галузі права, надання здобувачам вищої освіти можливість опанувати фундаментальні і спеціальні знання, підготувати їх до професійної діяльності у сфері права та подальшого навчання за магістерською програмою (за наявності бажання продовжити навчання).

 

Освітня програма ОП ПРАВО

Рецензії на ОП ПРАВО

Вибіркові навчальні дисципліни ОП ПРАВО

Силабуси:

 

 

 

Саме тому студенти, які опановують спеціальність «Право» у ВНЗ «Національна академія управління» проходять навчальну та виробничу практику у судах, районних адміністраціях, провідних юридичних компаніях, а також мають можливість стажування у Центрі правової допомоги "Юридична клініка", що діє при Академії і надає безкоштовну правову допомогу представникам соціально вразливих груп населення.